Ambitiøse produktionsmål for bæredygtig ballastvandsløsning

Ambitiøse produktionsmål for bæredygtig ballastvandsløsning

Lovstramninger har øget efterspørgslen på Alfa Lavals rensesystem til skibes ballastvand, og det skaber en markant øget aktivitet hos virksomhedens afdeling i Aalborg. Her er ambitionen, at antallet af producerede og solgte ballastvandsystemer skal vokse i de kommende år, og foreløbig er man på rette kurs

Kampen mod de invasive arter, der fragtes kloden rundt via skibes ballastvand, nærmer sig med hastige skridt en vigtig milepæl, og det mærker man hos Alfa Lavals danske afdeling i Aalborg, der blandt andet beskæftiger sig med udviklingen af grønne teknologier til skibsfarten.

Fra den 8. september år 2024 skal alle skibe opfylde den såkaldte D2-standard, der begrænser mængden af levedygtige organismer, skibene må udlede, og her er Alfa Lavals PureBallast-system en af markedets førende løsninger på udfordringen.

For at udnytte den position satte virksomheden tilbage i 2017 sig et mål om, at antallet af producerede og solgte ballastvandssystemer skulle øges væsentligt hvert år i perioden fra 2017 til 2020, og foreløbigt har man kurs mod at indfri den ambition.

- Vi lancerede PureBallast helt tilbage i 2006 som den første kommercielt tilgængelige løsning til behandling af ballastvand. PureBallast er baseret på biologisk UV-teknologi, der er en løsning uden kemikalier, og som fungerer ved enten at uskadeliggøre vira, bakterier og større organismer som vandmænd og bløddyr eller forhindre dem i at reproducere sig, fortæller direktør for Alfa Laval Aalborg, Søren Hjorth Krarup og fortsætter:

- I dag står vi så med tredje generation af produktet, der er godkendt af både IMO og den amerikanske kystvagt USCG. Vores estimater fra vores kapitalmarkedsdag i 2018 viser, at det globale marked for ballastvandsystemer er på ca. 70 milliarder kroner frem mod 2026, og vi er fokuserede på at sætte os på så stor en del af det som muligt. Det kræver en øget produktion, og her er vi godt på vej til at indfri vores ambitiøse målsætninger.

For nye skibe trådte D2-standarden allerede i kraft tilbage i september 2017, men det største marked lige nu ligger dog i løsninger til eksisterende skibe, fastslår Søren Hjorth Krarup.

- I 2017 var markederne for nye og eksisterende skibe cirka lige store, men det er klart, at jo nærmere vi kommer skæringsdatoen i 2024, jo større bliver markedet for ballastsystemer til de eksisterende skibe. Vi forventer, at det samlede marked først vil toppe i 2022, og vi kan derfor se frem til en yderst travl periode, hvor vi også får brug for yderligere arbejdskraft. Alene det seneste år er vi blevet cirka 25 procent flere medarbejdere i Aalborg, lyder det fra Søren Hjorth Krarup.

Fra Alfa Laval i Aalborg sources alle dele til PureBallast fortrinsvis fra europæiske leverandører for så at blive samlet både mekanisk og el-teknisk samt testet i Aalborg.

-hawin

 

Læs mere om havne

28/11 2019
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions