Danmarks første professor i havneudvikling

Danmarks første professor i havneudvikling

Aalborg Havns udviklingschef, Jesper Raakjær er udnævnt til professor på Aalborg Universitet. Udnævnelsen bygger bro mellem AAU´s satsning på det maritime forskningsområde blue governance og Aalborg Havns ambitioner om at opbygge et videncenter for havnedrift og udvikling i Aalborg Øst

Maritim forvaltning er i centrum for en satsning på Aalborg Universitet, AAU, der gennem de seneste år har arbejdet mod at
udvikle universitetets forskningscenter Innovative Fisheries Management, IFM, fra et primært fiskeri og kystsamfundsperspektiv til et forskningscenter med et bredere integreret maritimt perspektiv.

I efteråret udmøntede den satsning sig i, at forskningscentret skiftede navn til Center for Blue Governance, og i samme forbindelse blev forskningsstrategien tilpasset det nye fokus. Det er netop med udgangspunkt i den nye retning, at AAU har udnævnt Jesper Raakjær som landets første professor i havneudvikling.

- Center for Blue Governance vil bidrage til dybdegående forståelse af maritime forvaltningsstrukturer og processer til søs, i kystområder og på havne. Det sker med henblik på at designe og udvikle legitime forvaltningsordninger til at styre maritime aktiviteter og kontrollere deres konsekvenser, siger AAU-professor Jan P. M. van Tatenhove, der siden august har ledet Center for Blue Governance, og fortsætter:

- Jesper Raakjær spiller en afgørende rolle for udviklingen af instituttets forskning inden for maritim forvaltning og dens institutionalisering og dynamik. Mere specifikt bliver han ankermand i forhold til havneudvikling, hvilket blandt andet inkluderer bæredygtighed (miljø, økonomi og socialt), netværk mellem havne og forståelse af regionaliseringsprocesser.
Eksempelvis havnenes rolle i makroregionale strategier som knudepunkter for integration mellem land og vand og erhvervsudvikling i havneøkosystemet.

Sammentænkning af konkret udvikling og forskning
Modsat Jan P. M. van Tatenhove, der er ankommet fra en stilling hos det førende universitet i Holland Wageningen University, er Jesper Raakjær som flere andre AAU-professorer ansat i en deltidsstilling for at bidrage til at bygge bro mellem universitetet og verden udenfor. Jesper Raakjær er udviklingschef i Aalborg Havn, og professoratet muliggør sammentænkning af konkret erhvervsudvikling på havnen og dets bagland med den nyeste forskning inden for havneudvikling og erhvervsøkonomi.

En sammentænkning der ifølge adm. direktør i Aalborg Havn A/S, Claus Holstein, ligger fint i tråd med Aalborg Havns udvikling:

- Den traditionelle havnefunktion er under forandring, og havnedrift vil i fremtiden handle om langt mere end blot gods over kaj og om at servicere søgående transport af varer og råstoffer. Det er Aalborg Havns ambition at være et ultramoderne logistikcenter og en partner for erhvervslivet, der servicerer såvel produktionsvirksomheder i erhvervsparken som skibe på vandsiden. Faktisk tror vi netop på, at landsiden kommer til at bidrage til størstedelen af den fremtidige vækst og jobskabelse på havnen, fortæller Claus Holstein, der bakkes op af Jesper Raakjær:

- Som led i den ambition er målet blandt andet at gøre vores datterselskab Center for Logistik og Samarbejde, CLS, til et videnscenter med national rækkevidde inden for logistik og udvikling, og set fra vores perspektiv er stærke forskningsmiljøer på AAU afgørende for vores mulighed for succes. Derfor håber jeg, at min udnævnelse til professor i havneudvikling vil bidrage til at skabe de absolut bedste betingelser for at lykkes og samtidig være med til at stille nogle interessante og aktuelle cases til rådighed for universitetet, som kan være med til at konsolidere AAU i verdenseliten inden for havneudvikling og maritim forskning.

Professoratet er en yderligere styrkelse af relationen mellem Aalborg Havn og AAU. I forvejen er begge blandt andet engageret i det ambitiøse miljøsamarbejde Miljø++, der har til formål at skabe en symbioseplatform for virksomhederne i 9220, som gør dem i stand til bedst muligt at udnytte både områdets og hinandens ressourcer med særligt fokus på plastik, tekstiler og energi. Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune er de to øvrige partnere i samarbejdet.

Om Jesper Raakjær:
Jesper Raakjær har været udviklingschef i Aalborg Havn siden 2016, hvor han kom til fra netop AAU. Her var han professor fra 2000 og frem til 2016. Jesper var med til at starte IFM sammen med Sten Sverdrup-Jensen tilbage i 1994 og var dets leder i perioden 2006-2016.
Jesper Raakjær er uddannet cand.merc. med speciale i erhvervsudvikling, efterfulgt af ph.d. i 1992 og dr. scient. i 2009.
Jesper er opvokset i Hals og har inden sin akademiske karriere været erhvervsfisker, havnearbejder og slæbebådsskipper.

-lipe

Læs mere om havne

11/4 2019