DanPilot kommer styrket ud af første halvår af 2022Erik Merkes, DanPilots CEO.

DanPilot kommer styrket ud af første halvår af 2022

DanPilot navigerede sikkert gennem et dynamisk første halvår af 2022 præget af store markedsudsving og stigende kundeloyalitet i de danske farvande. Halvårsregnskabet for statens lodsvirksomhed udviser øget efterspørgsel på lodsninger og et forbedret driftsmæssigt resultat. Ledelsen i DanPilot roser medarbejderne for at yde en ekstra indsats og bidrage til at opretholde sikkerheden til søs i ekstraordinære tider

De sidste år har været præget af mange ekstraordinære hændelser, hvilket har skabt store udsving i markedet.

Efter en periode med nedgang i aktiviteterne har første halvår af 2022 budt på øget efterspørgsel efter lodser fra DanPilot drevet af en øget kundeloyalitet og aktivitet på de globale markeder.

Trods den dynamiske markedssituation er forsyningssikkerheden på lodsninger blevet opretholdt døgnet rundt i hele landet, og DanPilot præsenterer et halvårsregnskab med et styrket samlet resultat.

Konkret kommer DanPilot ud af 1. halvår 2022 med en omsætning på 231,6 millioner kroner, hvilket er en stigning på 30,3 millioner i forhold til samme periode sidste år.

Tilpasning til den nye virkelighed, operationelle effektiviseringer samt tætte kunderelationer bidrager positivt til en forbedring af driften og et styrket halvårsresultat på 5,9 millioner kroner efter skat.

De første seks måneder af 2022 er især kendetegnet ved konstant fokus på sikkerhed, øget efterspørgsel fra kunderne og dedikerede medarbejdere, ifølge DanPilots CEO Erik Merkes Nielsen.

- Det forbedrede halvårsregnskab er drevet af en øget kundeloyalitet og en verdensøkonomi i et højere gear.

- Dette understreger vigtigheden af DanPilots kommercielle fokus på at levere værdi på tværs for kunderne, samt vores evne til at tilpasse os dynamiske markedsvilkår og finde de rigtige løsninger i tæt samspil med vores kunder – altid med sikkerheden i højsædet.

- Det har kun været muligt takket være en stærk indsats fra DanPilots dedikerede medarbejdere, som har medvirket til at opretholde de danske forsyningskæder under helt ekstraordinære forhold, siger DanPilots CEO Erik Merkes Nielsen.

DanPilots primære aktivitet er lodsning af skibe mellem Østersøen og Nordsøen (transitlodsninger) samt lodsning af skibe ind og ud af danske havne (regionallodsninger). Formålet er at opretholde en høj sejladssikkerhed, at undgå kollisioner og grundstødninger og at beskytte havmiljøet mod forurening.

På trods af bl.a. rekordhøje brændstofpriser er det lykkes at forbedre resultatet i begge trafiksegmenter takket være en god eksekvering af DanPilots kommercielle og operationelle tiltag. Samtidig har DanPilot fokus rettet mod fremtiden, og virksomheden foretager fortsat investeringer i en række innovationsprojekter og ikke mindst virksomhedens grønne omstilling.

DanPilot understreger, at virksomhedens aktivitetsniveau hænger direkte sammen med omfanget af kundeloyaliteten og skibstrafikken i det danske søterritorium, hvorfor den største forretningsmæssige risiko er et fald i ordretilgangen.

Trods et tilfredsstillende 1. halvår er DanPilots forventninger til hele året behæftet med ekstraordinær stor usikkerhed, bl.a. grundet den stigende uro i verdenshandlen pga. bl.a. krigen i Ukraine og den stigende rente og inflation.

-hawin

 

Nøgletal fra DanPilots halvårsregnskab

* Nettoomsætningen i perioden udgjorde 231,6 millioner kroner, hvilket er en stigning på 30,3 millioner kroner i forhold til 1. halvår 2021

* Resultatet for 1. halvår 2022 efter skat endte på 5,9 millioner kroner sammenlignet med 1,6 millioner kroner efter skat i samme periode året før

* Resultatet af primær drift (EBIT) i 1. halvår 2022 landede på 7,9 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 5,8 millioner i forhold til 1. halvår 2021

Læs mere om havne

2/9 2022