Danske Havne med i nyt affaldsprojekt

Danske Havne med i nyt affaldsprojekt

Plastik, fiskenet og andet affald fiskes op fra havene omkring de danske havne. Seks jyske havne går nu aktivt med i samarbejde om øget genanvendelse af affaldet

Det er brancheorganisationerne Danske Havne og Danmarks Fiskeriforening, der sammen med Hjørring Kommune og ikke mindst seks havne i Vest- og Nordjylland, der står bag projektet.

Det går først og fremmest ud på at øge genanvendelsen af det affald, som særligt fiskere i dag får op fra havet, og typisk afleverer på havnen. Det drejer sig om mange hundrede ton affald om året, men i dag er det langt fra det hele, der kan genanvendes, og derfor ryger meget af det derfor enten til forbrænding eller i deponi, og det er det, aktørerne bag projektet gerne vil minimere.
 
 - Det er et stort projekt, vi skal løfte, for der er i dag meget affald, som ingen kan genanvende, og det er ikke godt for nogen, at det bare brændes af eller ender i deponi i jorden. Derfor er vi utroligt glade for, at projektet har både havne, fiskere og en nordjysk kommune bag sig, så vi er mange gode kræfter, der arbejder i samme retning. Det forklarer Peter Nymann, der er teknisk chef på Hanstholm Havn, som har været blandt initiativtagerne til projektet sammen med blandt andre Hirtshals Havn.

Han fortsætter:
 
- Det handler om, at både havnene og fiskerne – og selvfølgelig kommunerne – har en fælles interesse i, at vi gør området så bæredygtigt som overhovedet muligt. Havene er jo både en del af vores og fiskernes arbejdsplads, så derfor har vi en stor interesse i, at de også bliver så rene som muligt – og når vi finder affald deri, skal det genanvendes så godt som muligt.

Fiskere med stor interesse for genanvendelse
Danmarks Fiskeriforening er også blandt initiativtagerne, og herfra lyder det, at foreningen selvfølgelig støtter et projekt, som skal være med til at holde havene rene og få endnu mere af det opfiskede affald genanvendt på en ordentlig måde.

- Fiskerne oplever problemet til havs hver dag, og de sætter pris på, at de kan aflevere affaldet i havnene, og at de ved, at affaldet bliver håndteret. Derfor har vi også en interesse i at samarbejde med havnene for at sikre en bedre genanvendelse af det affald, der bliver taget med i land, fortæller Sofie Smedegaard Mathiesen, der er biolog i Danmarks Fiskeriforening.

Aktørerne bag projektet har haft nogle indledende møder, og det kommende arbejde går nu ud på at få afklaret, hvilke barrierer der hindrer bedre genanvendelse, få nye partnere med, som har viden om, hvordan man i højere grad kan genanvende affaldet, og ikke mindst at få synliggjort problemet med affald i havene.

Deltagerne i projektet er:
Danske Havne
Danmarks Fiskeriforening
Hjørring Kommune
Hansholm Havn
Hirtshals Havn
Skagen Havn
Thyborøn Havn
Thorsminde Havn

-lipe

Læs mere om havne

20/5 2019
 • DENIOS

  DENIOS

  Miljøbeskyttelse & Sikkerhed Lagring af farlige medier - Arbejdssikkerhed
 • Dansk Halbyggeri

  Dansk Halbyggeri

  Byggeri til erhverv og industri
 • Combilift

  Combilift

  Customised material handling solutions
 • Dansk Niels Bo

  Dansk Niels Bo

  Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.