transportmessen banner
transportmessen banner
transportmessen banner

 

Danske havne taler grønt med sine kunder

Danske havne taler grønt med sine kunder

Tal fra brancheorganisationen Danske Havnes nye rapport 'Grønne erhvervshavne 2020' viser, at over halvdelen af de medvirkende havne har systematisk dialog om grøn adfærd og bæredygtighed med havnens kunder. Hele rapporten bliver lanceret på fredag

-Sammen løses både små og store problemstillinger, der sørger for, at de danske havne, der håndterer over 90% af Danmarks internationale godstransport, går en endnu grønnere fremtid i møde, skriver Danske Havne i et nyhedsbrev forud for foreningens årsmøde den 11. juni

Brancheforeningen understreger, at de danske havne længe har vidst, at samarbejde er vejen frem; For den grønne omstilling, for den danske eksport og for havmiljøet. Havnenelever af at samarbejde, blandt aandre med skibsrederne og havnevirksomhederne. Men samarbejdet i havnene handler om langt mere end bare det.

-På længere sigt er det nemlig ikke kun nødvendigvis den internationale godstransport, der skal foregå til søs, men også den lokale. På Vordingborg Havn deltager man som associeret partner i Interreg-projektet INCONE60, der har skabt et værktøj, der kan kortlægge udgifter og CO2-aftryk for forskellige handelsruter. Data fra projektet viser, at 1500 tons bulk kan transporteres fra Vordingborg til Kolobrzeg i Polen ad søvejen for blot en sjettedel af prisen og CO2-udslippet i sammenligning med lastbiler. Samtidigt bliver der nu installeret mange landstrømsanlæg på havnene, og der bliver satset på 'grøn brint' til skibene lyder det fra foreningen, der har som målsætning, at alle danske havne i 2025 har indledt en systematisk dialog om grøn adfærd og mere bæredygtighed med sine kunder.

-lipe

Læs mere om havne

8/6 2021
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions
  • Thanex

    Thanex

    Lagerløsninger til alle brancher