Erhvervsorganisationer: Stop lukningen af Kolding HavnDirektør Michael Svane fra DI Transport opfordrer politikerne til at stoppe kommuners nedlæggelse af havne

Erhvervsorganisationer: Stop lukningen af Kolding Havn

Seks store erhvervsorganisationer peger på, at det ikke bør overlades til den enkelte kommune at tage så væsentlige beslutninger om infrastrukturen. Beslutninger om at afvikle havne er i strid med væsentlige nationale politik

Af Dan Bjerring
Christiansborg

En række store erhvervsorganisationer med di Transport i spidsen har rettet henvendelse til erhvervsminister Rasmus Jarlov, økonomi- og indenrigsminister Simon Ammitsbøll-Bille og transportminister Ole Birk Olesen for at protestere mod, at havnen i Kolding nedlægges som erhvervshavn:

- Vore organisationer har med stor forundring og beklagelse modtaget nyhederne om, at Byrådet i Kolding har indgået en bred politisk aftale om at nedlægge Kolding Havn som erhvervshavn. Det sker ved at eksisterende og velfungerende virksomheder på havnen ikke kan få forlænget deres lejekontrakter, og at havnearealerne skal overgå til byomdannelse ved kontraktudløb, hedder det blandt andet i henvendelsen.

Knudepunkt i dansk infrastruktur
Organisationerne peger på, at Kolding Havn er ’en vigtig erhvervshavn, som udgør et knudepunkt i dansk infrastruktur, og som har en betydning, der rækker langt ud over Kolding Kommune’:

- Alligevel mener Byrådet i Kolding at have retten til at lade de eksisterende lejekontrakter udløbe og derefter byomdanne denne vigtige infrastruktur. Det er uholdbart, at forsyningen af Danmark på denne måde bliver forringet og fordyret. Virksomhederne beliggende på Kolding Havn har bundet store investeringer i produktionsanlæg og bygninger, som ikke bare kan flyttes til nært liggende havne eller ind i landet - selv hvis der måtte være plads de pågældende steder. Arbejdspladser og produktion bliver afviklet og risikerer at forsvinde ud af Danmark, for det vil i mange tilfælde være lettere at flytte til udlandet. Især hvis der ingen garanti er for, at lokalpolitikere ikke presser virksomheden væk fra en ny, dansk havn, skriver repræsentanterne for det private erhvervsliv.

3.000 arbejdspladser på spil
De mener, at en havns betydning rækker langt ind i baglandet, så mange kunder og underleverandører også påvirkes af en beslutning om afvikling:

- Syddansk Universitet har beregnet at flere end 3.000 arbejdspladser er direkte eller indirekte afhængige af aktiviteterne på Kolding Havn. De konkrete virksomheder på havnen er rystede over, at deres kommune på denne måde trækker tæppet væk under deres eksistens. De har med Byrådets beslutning oplevet, at værdien af deres aktiver stort set er forsvundet fra den ene dag til den anden, skriver de.

Skaber usikkerhed
Byrådets beslutning har desuden skabt usikkerhed for alle private virksomheder, der bor på lejet grund på samtlige danske havne, ’fordi de nu risikerer at deres kommune træffer samme beslutning ud af det blå’, som det skete for virksom hederne i Kolding.

- Dette understreger, at spørgsmålet om havnearealers anvendelse og havnenes fortsatte eksistens ikke udelukkende kan være en lokal beslutning, men må være et nationalt anliggende. Det bør ikke overlades til den enkelte kommune at tage så væsentlige beslutninger om infrastrukturen på denne måde. Beslutninger som i Kolding om at afvikle havne er desuden i strid med væsentlige nationale politikområder, mener organisationerne.

Dårligt for trængsel og klima
Eksempelvis mener de, at det vil betyde, at mere godstrafik flyttes fra havet og ud på motorvejene, hvilket er dårligt for trængsel og klima:

- Det underminerer også væsentlige regeringsinitiativer for den maritime sektor (Det Blå Danmark), og for landbrugs- og fødevaresektoren...

De seks organisationer opfordrer regeringen til at undersøge lovligheden af Byrådets beslutning om lejekontrakternes ophør og om muligt at erklære den ulovlig eller ugyldig.

- Det er stærkt uholdbart for dansk erhvervsliv og det danske samfund, hvis landets kommuner én for én undergraver vores fælles havneinfrastruktur, slutetr henvendelsen til regeringen.

De har skrevet under
Henvendelsen til Folketinget er underskrevet af Branchedirektør Michael Svane (DI Transport), direktør Flemming Nør-Pedersen (Landbrug & Fødevarer), administrerende direktør Jenny Braat (Danske Maritime), direktør Jesper Sebbelin (Danmarks Skibsmæglerforening), administrerende direktør Martin Aabak (Danske Speditører) og sekretariatschef Jakob Svane (Danske Havnevirksomheder)

Læs mere om havne

30/11 2018