EU på agendaen i Ystad HavnPanelet til Ystad Havns infrastrukturkonference den 1. marts. Fra venstre: Lea Wermelin (S), Jeppe Kofod, (S&D), Ystad havns VD Bjørn Boström og Anders Hansson (M).

EU på agendaen i Ystad Havn

Interessenter fra Danmark, Sverige og EU gæstede fredag Ystad Havn for at drøfte visionerne for det sydlige Østersøområde. Anledningen var det omfattende EU-bidrag, som Ystad Havn har fået tildelt.

EU investerer i udbygningen af Ystad Havn i Sverige, og på den baggrund præsenterede et panel af danske, svenske og polske aktører fredag sine fremtidsvisioner for havnen og den omkringliggende region.

Panelet bestod blandt andre af den bornholmskfødte europaparlamentariker Jeppe Kofod (S&D), folketingsmedlem Lea Wermelin (S) samt skåningen Anders Hansson (M), der er medlem af det svenske parlament og af Trafikudvalget i Sverige. 

- Ystad Havn er en meget vigtig del af Sveriges handel med især Polen og andre markeder i Østeuropa. I løbet af de seneste ti år er den svenske eksport til Polen fordoblet og udgør i dag tæt på 40 milliarder svenske kroner. Mulighederne for yderligere vækst er store, og her spiller Ystad Havn en central rolle. De kapacitetsforbedringer, som Ystad Havn nu tager hul på, kan øge havnens position som infrastrukturelt knudepunkt, hvilket på sigt gavner både regionen, Sverige og det europæiske samarbejde, sagde Anders Hansson.

Panelets medlemmer var enige om, at investeringen i Ystad havn er et skridt på vejen mod en mere konkurrencedygtig region omkring den sydelige Østersø. Ystad Havns strategiske placering tæt ved Bornholm og Central- og Østeuropa gør havnen til en vigtig platform med et stort vækstpotentiale.

På fredagens konference i Ystad påpegede panelet dog behovet for et løft af infrastrukturen omkring havnen – særligt E65 mellem Ystad og Malmø, som allerede i dag er utilstrækkelig i forhold til mængden af trafik gennem Ystad.

- EU-bidraget er utvivlsomt en milepæl i Ystad Havns historie, og vi forventer, at de forandringer, vi nu kan gennemføre, vil bidrage til større fleksibilitet og konkurrencekraft og bedre internationalt udbytte for Ystad, Skåne og nabolandene. Havneudvidelsen vil også medføre mere trafik til og fra havnen, og skal ændringerne komme resten af Sverige til gode, er det nødvendigt med en bedre infrastruktur, sagde havnedirektør i Ystad Havn, Bjørn Boström.

Det er bidraget fra EU’s fond for et sammenhængende Europa (CEF), der nu muliggør ombygningen af Ystad Havn. Bidraget gives til Ystad Havn inden for rammerne af projektet ”Cargo capacity upgrade and LNG bunkering Swinoujscie – Ystad maritime link”, som har et betydeligt bæredygtighedsaspekt.

Projektet skal blandt andet føre til, at Ystad Havn kan tage imod de LNG-drevne skibe, som påvirker miljøet markant mindre end skibe på konventionelt brændstof. Bidraget består af lige omkring 250 millioner svenske kroner, svarende til godt 177 millioner danske kroner.

Dermed er der tale om det største enkeltsående EU-bidrag til en svensk havn nogensinde.

-hawin

Læs mere om havne

5/3 2019