Gods sikrer vækst i Hirtshals Havn

Gods sikrer vækst i Hirtshals Havn

På trods af udfordringerne med coronakrisen, kan havnen se tilbage på et tilfredsstillende regnskabsår med vækst på godt tre procent inden for tre af sine centrale forretningssegmenter

Med en samlet omsætning på 71,2 mio. kr. og et regnskabsresultat på 4,6 mio. kr. i 2020, har Hirtshals Havn naturligvis kunnet mærke konsekvenserne af de samfunds- og grænselukninger, som regeringerne verden over har været nødsaget til at gennemføre for at begrænse spredningen af COVID-19. Men parallelt med at enkelte af havnens forretningsområder har været hårdt pressede, har pandemien ligeledes åbnet op for vækstmuligheder på andre områder.

Positive udsigter for gods via Hirtshals
I løbet af 2020 blev der samlet set transporteret 1,9 mio. tons gods over kajen i Hirtshals, hvilket er knap 100.000 tons mere sammenlignet med 2019. Hirtshals Havn har dermed oplevet en vækst i den samlede godsvolumen på 3,1 % i 2020.


Hver uge fragter ro/ro-skibet Mistral gods til Færøerne og Island

Hirtshals Havn har samtidig konstateret en positiv fremgang inden for godstrafikken, hvor der i 2020 blev overført i alt 144.000 enheder. Således er antallet af lastbiler og løstrailere steget med 2,1 % fra 2019 til 2020. Denne udvikling inden for godstrafikken viser med al tydelighed, at trafikken via Hirtshals stiger, så snart der frigives kapacitet til lastbilerne på færgerne.

- Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et år, hvor Hirtshals Havn, ligesom en lang række andre virksomheder, har været ramt af nogle hårde og ukontrollerbare omstændigheder. Samtidig har 2020 imidlertid også været et år, hvor vi har fået tydelige beviser for, at grundlaget for vækst inden for godstrafik via Hirtshals er til stede, siger bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen.

Færre biler og flere laks
I kontrast til godstrafikken står bil- og passagertrafikken, som har været hårdt ramt af såvel de nordiske som europæiske grænselukninger. På dette område har Hirtshals Havn oplevet et fald på 59,1 % i forhold til 2019 - et fald som dog forventes at være af forbigående karakter.

2020 har ligeledes været et bemærkelsesværdigt hårdt år for fiskerisektoren, idet nedlukningerne i henholdsvis Italien, Spanien og Frankrig har begrænset afsætningen af højkvalitetsfisken fra Skagerrak og Hirtshals i længere perioder af året. Modsat har Hirtshals Havn igen i 2020 oplevet en fremgang på tilførslerne af laks, hvor den samlede værdi af tilførslerne nåede 1,48 mia. kr. For andet år i træk er Hirtshals Havn derved den havn i Danmark, som har den største værdi af tilført fisk.


Slagteskibet Norwegian Gannet kommer ugentligt med laks til Hirtshals

Hirtshals Havn ser lyst på fremtiden
- Efter et år med svigtende indtægter må havnens omsætning på 71,2 mio. kr., hvilket - set i lyset af COVID-19 - kun er en tilbagegang på ca. 6 % i forhold til 2019, betragtes som tilfredsstillende. Vi ser dermed positivt på fremtiden, og glæder os til at snarligt at kunne føre nogle af vores udviklingsplaner ud i livet, slutter Anker Laden-Andersen.

Allerede nu kan Hirtshals Havn spore positive indikationer for det igangværende år. På årets to første måneder har havnen nemlig oplevet en stigning på hele 11,1 % i den samlede godsvolumen og en stigning på 1,2 % i landingen af fisk i forhold til samme tid sidste år.

-lipe

Læs mere om havne

15/4 2021