Grenaa Havn går all-in på landstrøm Her ser man hvor Grenaa Havn planlægger at placere nye landstrømsanlæg ved den kommende havneudvidelse.

Grenaa Havn går all-in på landstrøm

De største installationsfartøjer, skibe og rigge er sikret grøn strøm på Grenaa Havn langt ind i fremtiden. Havnen har netop investeret i 18 megawatt landstrøm og kickstartet etableringen af en omfattende el-infrastruktur, der sikrer fleksible tilkoblingsmuligheder for mobile landstrømsanlæg

- På Grenaa Havn har vi valgt at gå 'all-in' på landstrøm. Det betyder, at vi opgraderer vores nuværende udbud fra 2 MW til 18 MW, for at fremtidssikre forsyningen af grøn strøm til bl.a. installationsfartøjer fra offshore vindindustrien og borerigge. Vi har en målsætning om at tage vores del af ansvaret for den grønne omstilling. Derfor vil vi fremme overgangen fra diesel til el ved at tilbyde strømløsninger til vores kunder, men også ved at elektrificere egen havnedrift, fortæller Henrik Carstensen, CEO, Grenaa Havn.

Havvindmølleparker kræver strøm

Brancheforeningen for vindkraft, WindEurope, kunne i 2020 konstatere en rekordstor investering i europæisk havvind på 196 milliarder kroner. Dette er en udvikling, som Danmark også er en del af, konstaterer Theis Gisselbæk, CCO på Grenaa Havn:

- Danmark står overfor en etablering af flere nye havvindmølleparker, blandt andet Hesselø Havvindmøllepark - Grenaa Havns kommende nabo i Kattegat. Derfor er det vigtigt for os at kunne tilbyde landstrøm til installationsskibe i forbindelse med etableringen af disse store havvindmølleprojekter.

Theis Gisselbæk, CCO på Grenaa Havn står ved siden af havnens nuværende landstrømsanlæg.   

- Når installationsskibe, borerigge og andre fartøjer tilkobles landstrøm reduceres CO2-udledningen, men også vedligeholdelsesomkostningerne ombord. Energiproduktionen er en af de mest omkostningstunge dele ved driften af offshore-fartøjer, dermed er det en gevinst at kunne slukke motoren og tilkoble den strøm i stedet.

El-infrastruktur udrulles på havnen

De 18 MW bliver tilgængelige på havnen til sommeren 2021. Dernæst påbegyndes etableringen af et forsyningssystem, hvor skibe, rigge og havnens egne eldrevne maskiner tilkobles via mobile landstrømsanlæg. 

- Vi kommer til at lægge landstrøm ind ved vores nye havneudvidelse. Det er helt oplagt, da den bliver velegnet til servicering af offshore-installationer, stacking og test af Power-to-X-teknologi. Bagefter opgraderes vores øvrige kajer med landstrøm. Vi kigger ind i en investering på landstrømanlæg nummer to, og vi er klar til at investere i flere anlæg så snart behovet opstår, afslutter Theis Gisselbæk.    

-hawin

Læs mere om havne

22/3 2021