Gøteborg Havn underskriver søsterhavnsaftale med kinesisk havn

Gøteborg Havn underskriver søsterhavnsaftale med kinesisk havn

Shenzhen Havn er verdens fjerde største, og aftalen blev underskrevet under et besøg i Göteborgs Havn af en delegation på 20 personer fra Shenzhen i sidste uge. Formålet er at styrke samarbejdet mellem havnene om emner som bæredygtig transport, volumenvækst og ny teknologi

Del artiklen på

Havnen i Shenzhen spiller en afgørende rolle i det sydlige Kina og den omkringliggende region, hvor den fungerer som et væsentligt knudepunkt for international handel og har en betydelig indflydelse på den globale økonomi med 30 millioner håndterede containere om året.

Selvom Shenzhen Havn er større end Göteborg Havn med hensyn til håndteret lastvolumen, betragtes Göteborg Havn med stor interesse, ifølge Elvir Dzanic, administrerende direktør for Göteborg Havn:

 Elvir Dzanic, administrerende direktør for Göteborg Havn

-Begge havne deler det fællesskab, at vi er garanter for industriens adgang til omverdenen. Vores bæredygtighedsarbejde er endnu en grund til, at internationale større havne, som f.eks. Shenzhen, er interesserede i vores drift. Jeg ser en stærk vilje fra kinesisk side til at reducere CO2-udledningen gennem hele værdikæden, og jeg er overbevist om, at meget af det, vi har arbejdet på længe inden for bæredygtighedsområdet i Göteborg, også kan implementeres i en kinesisk kontekst.

Med øget samarbejde åbnes også muligheden for at etablere grønne skibskorridorer mellem havnene, hvilket vil medføre betydelige reduktioner af kuldioxidudledningen for samhandelen mellem regionerne. Etablering af grønne skibskorridorer kræver samarbejde om alternative brændstoffer samt strategier for implementering af nye grønne teknologier. Det er områder, hvor Gøteborg Havn er i spidsen og blev meget diskuteret under underskrivelsesceremonien.

-Desuden er vi også den største havn i Skandinavien, der dækker et vigtigt marked for Kina. Vores eksportindustri af høj kvalitet har stået stærkt i Kina i lang tid, mens Skandinavien importerer mange produkter fra Asien. Så der er et stort potentiale for at udvikle handelsudveksling fra både vækst- og bæredygtighedsperspektiver,tilføjer Elvir Dzanic.

Læs mere om havne

30/5 2023