transportmessen banner
transportmessen banner
transportmessen banner

 

Hanstholm Havn konsoliderer sig

Hanstholm Havn konsoliderer sig

Hanstholm Havn hev fisk til havnen for 1,1 milliarder kroner i 2019. Det er rekord, og havnen befæster dermed sin position som Danmarks største konsumfiskerihavn. Nu ser havnen ind i næste vækstfase, hvor den store havneudvidelse til en samlet værdi af godt 600 millioner kroner forventes afsluttet til august

Bestyrelsen i Hanstholm Havn afholdt for nylig årets første fysiske bestyrelsesmøde, og der var tilfredshed med regnskabet for 2019 samt den foreløbige udvikling i 2020.

Havnen opnåede i 2019 en bruttofortjeneste på 26,2 millioner kroner mod 25,5 millioner kroner året før, mens resultat før skat landede på 7,9 millioner kroner mod 6,2 millioner kroner året før svarende til en fremgang på 28 procent. Både bestyrelse og ledelse ser nøgletallene som tilfredsstillende:

- 2019 blev endnu et godt år for Hanstholm Havn, og faktisk ligger resultatet over det forventede. Aktivitetsniveauet har været højt, og vi har sideløbende arbejdet med udvidelsen af havnen uden væsentlige driftsforstyrrelser, forklarer bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Det samlede værdigrundlag for den landede og håndterede mængde fisk og skaldyr på havnen blev i 2019 på rekordhøje 1,1 milliarder. Langt størstedelen kommer fra konsumfisk, der dog faldt fra 38.679 tons i 2018 til 33.577 tons i 2019.

Til gengæld kunne havnen notere sig en stigning i den gennemsnitlige kilopris på konsumfisk fra 17,71 kroner i 2018 til 19,78 kroner i 2019. Hertil kommer, at tilførslen af konsumfisk med lastbil fra andre danske og norske havne for salg i havnens kølehalsfaciliteter steg betydeligt fra 79 millioner kroner i 2018 til 179 millioner kroner i 2019:

- Hanstholm Havn har gennem en årrække udmærket sig ved at have de højeste gennemsnitlige auktionspriser på Hanstholm Fiskeauktion. Derfor tiltrækker havnen i stigende grad fiskefartøjer fra både Danmark og de nærtliggende nabolande. I 2019 har vi desuden set en ny tendens til, at især norske og danske fiskere vælger at transportere deres fisk fra norske havne til Hanstholm med lastbil for at opnå så god en handelspris som muligt, fortsætter Martin Vestergaard.

Industrifiskeri er også et væsentligt forretningsområde for Hanstholm Havn, og her førte en kvoteregulering på tobis og tilbagegang inden for fiskeri af brisling til en mængdetilbagegang fra 140.660 tons i 2018 til 107.991 tons i 2019. Det medfører isoleret set en faldende landingsværdi på 22 millioner kroner.

- Der er sket meget inden for vores område alene de seneste tre år. Fiskeriet flytter sig, og aktuelt har vi som bekendt udfaldet af Brexit som et stort usikkerhedsmoment. Vi skal stadig leve af fisk, men vi skal også skabe vækst inden for andre områder, som vi har større indflydelse på. Det er rettidig omhu, siger Martin Vestergaard.

Havneindvielse udskydes til sensommeren 2021

En indvielse af den nye havneudvidelse oprindeligt planlagt til afholdelse ultimo i august i år, er grundet COVID-19 situationen udskudt til sensommeren 2021. Således vil havneindvielsen være sammenfaldende med H.M. Dronningens besøg af Thisted Kommune, hvor kongeskibet Dannebrog er planlagt til at anløbe Hanstholm havn.

Samlet set har Hanstholm Havn en forventning om et aktivitetsniveau i 2020 på niveau med 2019. Året vil være kendetegnet ved høj byggeaktivitet med færdiggørelse af havneudvidelsen, og ny køleauktionshal med logistiksluse og rampeanlæg i tilknytning til havnens samlede køleauktionsfaciliteter.

Hanstholm Havn arbejder også fokuseret med kommunikation og markedsføring af havnens aktiviteter – både i Danmark og i udlandet. Det sker først og fremmest med fokus på at tiltrække nye investorer og en øget mængde fisk og godsaktiviteter til havnen.

-hawin

 

Læs mere om havne

8/6 2020
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions
  • Thanex

    Thanex

    Lagerløsninger til alle brancher