Havne er vigtige for produktionen af klimavenligt brændstof

Havne er vigtige for produktionen af klimavenligt brændstof

For nylig blev planen for Europas største Power-to-X-anlæg, som skal bygges i Esbjerg, offentliggjort. Dermed er Europas største anlæg til at omdanne vind-strøm til klimavenligt brændstof på vej i Danmark

Anlægget skal omdanne havvindmøllestrøm til CO2-fri ammoniak, som kan indgå i produktionen af CO2-fri gødning til landbruget og CO2-frit grønt brændstof til skibsfart. Samtidig vil overskudsvarmen fra anlægget blive brugt til at opvarme op mod en tredjedel af husstandene i Esbjerg.

- Det lover godt for Danmarks muligheder for at fastholde vores førertrøje i grøn omstilling med udnyttelse af havvind, siger Tine Kirk, direktør i brancheorganisationen Danske Havne.

Anlægget omfatter en elektrolysator på 1GW.  Samlet set forventes anlægget at kunne reducere CO2-udledningen med op til 1,5 millioner tons årligt – eller hvad der svarer til at fjerne 730.000 biler fra vejene.

Power-to-X er afgørende for klimavenligt brændstof, og det er forventningen, at havnene vil få en centrale rolle i virkeliggørelsen af de mange grønne visioner

- Flere danske havne arbejder målrettet på at blive væsentlige omdrejningspunkter for Power-to-X-teknologien. Det er også oplagt, at havne i hele Danmark kommer til at spille en nøglerolle her, da forudsætningen for teknologien er netop den grønne strøm fra havvindmøllerne, som danske havne er uløseligt forbudne med som installations-, produktions- eller servicehavne for havvindmølleparkerne, siger Tine Kirk fra Danske Havne.

Flere danske havne i nøglerolle

Uden sammenhæng til det kommende Power-to-X-anlæg i Esbjerg i øvrigt, har havneselskabet Associated Danish Ports (ADP) i Fredericia ligeledes taget endnu et markant skridt fremad i udviklingen af grønne transport- og logistikløsninger.

Det sker igennem en aftale om strategisk samarbejde med konsulentvirksomheden Implement Consulting Group, der skal videreudvikle havnens markante rolle som et europæisk multimodalt transportknudepunkt i Fredericia, hvor man altså på fleksibel vis kombinerer flere transportformer.

- Danmark var først i verden til at udnytte havvind, politisk har man for et par uger siden vedtaget verdens første energiø, og vi er førende på installation af havvindmøller i Europa. Next step er udviklingen af Power-to-X, så det er vigtige skridt, der er taget i dag i Esbjerg og i Fredericia havn.

- Det er dog afgørende, at det politiske Danmark også spiller med, især på investeringssiden. For det her er noget, der i dén grad batter på målene om 70 procents reduktion af CO2-udslippet om kun ni år, og der er både tusindvis af arbejdspladser og klimanytte i det, siger Tine Kirk.

-hawin

Læs mere om havne

1/3 2021