Moderne kajanlæg med høj sikkerhed

Moderne kajanlæg med høj sikkerhed

Tirsdag i denne uge indvier Køge Havn og Køge Jorddepot 300 meter ny kaj på Køge Havn. Dermed er over halvdelen af det planlagte kajanlæg på i alt 1200 kajmeter taget i brug

Der bliver plads til skibe på helt op til 200 meters længde og 30 meters bredde ved fortøjningsanlægget på en helt ny kaj i Køge Havn. Den nye kaj er 300 meter lang, og vanddybden ved kajen er 8,50 meter.

- Der er stor efterspørgsel fra havnevirksomheder efter arealer på Køge Havn. Med indvielse af yderligere 300 meter kaj kan havnen tilbyde både havnearealer og kajarealer til modtagelse og afskibning af varer til glæde for virksomhederne og havnens økonomi, siger bestyrelsesformand for Køge Havn, Kim Lindsø Thelin (LA).

Havnedirektør Thomas Kampmann fortæller om fremtiden:

- Indvielse af 300 meter kaj er kun første del af i alt to færdiggørelser i 2019. Med udgangen af august måned vil yderligere 300 meter kaj være klar til at blive taget i brug. De resterende kajmeter forventer vi at kunne indvie medio 2020.

Det nye kajanlæg lever fuldt op til kravene for, hvad en moderne kaj skal indeholde såvel udstyrsmæssigt som miljømæssigt.

Skibe, der ligger til kaj, virker ofte som et stort sejl, når vinden for alvor blæser enten fra øst eller vest. Derfor er der brug for et ordentlig fortøjningsanlæg, som i dette tilfælde er pullerter, der kan klare et træk på op til 75 tons. Pullerterne er forankret til en kraftig spunsvæg 13 meter bagved betonblokken. Det sikrer, at de store skibe kan ligge trygt i havn.

Kajpladsen er udstyret med afløbssystem med afspærringsventiler, sandfang og olieudskiller, så et eventuelt spild bliver opsamlet, hvis uheldet er ude. I hver oliudskiller er etableret en dobbelt alarm, der melder, hvis noget er galt i olieudskilleren.

-kj

Læs mere om havne

11/3 2019