Niras vinder kæmpe kontrakt om masterplan for to afrikanske havne

Niras vinder kæmpe kontrakt om masterplan for to afrikanske havne

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras har som leder af et internationalt konsortium indgået aftale om en stor udvidelse af Tanzanias næststørste havn og etablering af en ny olieterminal i Tanga, samt udarbejdelse af en national masterplan for Tanzanias havne de næste 25 år

Niras har gennemført en lang række havneprojekter i Afrika. Her ses havnen i Mombasa i Kenya, hvor Niras har stået for flere udvidelser og anlægget af en ny olieterminal.

Niras har netop indgået en kæmpe kontrakt med Tanzanias havnemyndigheder om at udarbejde en masterplan for den strategiske udvikling af Tanzanias havne gennem de næste 25 år.

- Aftalen giver os en enestående mulighed for at bidrage til udviklingen af Tanzanias havne. Vi vil arbejde for, at havneprojekterne bliver så bæredygtige som overhovedet muligt, samtidig med at de vil bidrage positivt til Tanzanias økonomi, siger Carsten Heine Lund, der er direktør for Infrastruktur i Niras.

Der findes tre internationale havne i det østafrikanske land, hvoraf Dar es Salaam midt i landet er langt den største. Udviklingen de seneste år betyder, at det er nødvendigt at udvide havnene i Mtwara i syd og i Tanga i den nordlige del af landet for at imødekomme et øget behov i regionen for international havnekapacitet.

Stor udvidelse af Tanzanias næststørste havn

Niras skal lede forstudier, design og konstruktion under udbygningen af den eksisterende havn i Tanga, der er den næststørste havn i det østafrikanske land. Havneprojektet omfatter desuden en ny olieterminal i Tanga, der fungerer som et knudepunkt for jernbane- og skibstrafik i det nordlige Tanzania.

- Tanzania er fortsat afhængig af fossile brændstoffer, som er forudsætningen for at skabe langsigtet udvikling i landet. Olieterminalen i Tanga vil bidrage til at skabe vækst og hundredvis af arbejdspladser i området. Vi vil naturligvis sikre os, at opførslen af terminalen efterlever alle miljømæssige og sikkerhedsmæssige standarder, påpeger Carsten Heine Lund.

For at føre projektet ud i livet, har Niras dannet et konsortium bestående af ANOVA Consult fra Tanzania, hollandske MTBS og ILF fra Tyskland. Selve byggerifasen forventes at kunne starte om et år, og havneudvidelsen har en samlet varighed på omkring to og et halvt år.

Styrkelse af tilstedeværelse i Østafrika

Konsortiet indgik den 18. november aftalen med de lokale havnemyndigheder Tanzania Ports Authority, der ejer og driver alle havne i Tanzania, herunder også flodhavne og containerdepoter inde i landet.

- Kontrakten styrker vores tilstedeværelse i Østafrika. Fra vores kontorer i Kenya, Tanzania og Etiopien har vi de sidste 25 år arbejdet med store civile og offentlige infrastrukturprojekter. Havneprojektet i Tanzania vil konsolidere vores portefølje af store internationale havneprojekter, siger Carsten Heine Lund.

Niras har stået for udvidelse af blandt andet container-, olie- og råvareterminaler i adskillige havne i Afrika, herunder i Mombasa i Kenya, Lomé i Togo, Port of Berbera i Somalia, samt Buchanan og Freeport Monrovia i Liberia.

Dertil har Niras skabt nationale masterplaner for havneudvikling i Nigeria og Liberia, og endelig har det danske firma for nylig vundet en stor kontrakt om opførelse af en ny havn i Maldiverne.

-hawin

Læs mere om havne

26/11 2019
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.