Nordiske havne for en bæredygtig fremtidEsbjerg havn er en af medunderskriverne på erklæringen

Nordiske havne for en bæredygtig fremtid

10 havne i Norden er enedes om en erklæring, der fokuserer på bæredygtig udvikling i havnene. Den fælles erklæring viser en regional forpligtelse til at samarbejde om miljømæssige udfordringer i forbindelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er).

- Havne er forbindelsespunkter for den globale handel og verdensøkonomien og spiller en væsentlig rolle i at skabe en bæredygtig fremtid, der understøtter Parisaftalen og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, lyder det i en udtalelse fra en række nordiske havne. Derfor har de fremsat en erklæring, som understreger vigtigheden af at dele viden, oplysninger og best practices angående forskellige miljømæssige emner, såsom energiforbrug og forurening, for at optimere den bæredygtige udvikling i havnene.

De 10 havne er Aarhus Havn, Esbjerg Havn, Copenhagen Malmö Port, havnene i Helsingborg, Göteborg og Stockholm, Oslo Havn og Helsinki Havn, Thorshavn havn på Færøerne og Faxaport i Island. Erklæringen indeholder fire hovedpunkter, som havnene vil arbejde med:

 

 

- Bæredygtig udvikling er en betydelig udfordring – men også en udvikling med stort potentiale og store muligheder. Responsible Business kræver nytænkning og nye måder at arbejde på. For at fremskynde de bæredygtige løsninger er vi nødt til at oprette stærke partnerskaber. Denne erklæring viser en stærk forpligtelse blandt nogle af de største havne i Norden om at agere kollektivt på dette område, siger Barbara Scheel Agersnap, CEO for Copenhagen Malmö Port AB.

-lipe

Læs mere om havne

14/11 2019
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.