Rønne Havn planter træer ved ÅkirkebyFra højre: direktør i Rønne Havn, Lars Nordahl Lemvigh, viceborgmester i Bornholms Regionskommune, Morten Riis og Lars Heiselberg Vang, formand for Growing Trees Network

Rønne Havn planter træer ved Åkirkeby

Som en del af Rønne Havn A/S' arbejde med bæredygtighed og CSR vil havnen plante 100.000 træer. De første træer på Bornholm er plantet ved Kannikeskoven nær Åkirkeby

Det er måske de færreste som tænker træer, når de tænker havn. Men for to år siden indgik Rønne Havn A/S en aftale med NGO'en Growing Trees Network om at finansiere rejsning af træer, svarende til 25 hektar skov de næste ti år.

Det var ingen betingelse, men et klart ønske at så mange af de 100.000 træer skulle rejses lokalt på Bornholm. Det første år lykkedes det ikke. Men med stor hjælp fra kommunen og Natur- og Miljøudvalget, er det lykkedes at finde et sted til de første træer som blev plantet på Bornholm forleden.

Initiativer på mange områder
Initiativet med at plante træer er en naturlig del af Rønne Havn A/S' bæredygtighedsarbejde og CSR-strategi. Arbejdet med en bæredygtig strategi har gjort, at Rønne Havn har reduceret miljøaftrykket betragteligt.

Havnen har bl.a. investeret i en modtagerfacilitet til spildevand fra krydstogtskibe, så skibenes spildevand ikke blot ledes ud i Østersøen, ligesom der er blevet investeret i EL-biler, skiftet til LED-belysning og indført bæredygtig affaldssortering.

Desuden arbejder havnen med bæredygtighed i projekter, der rækker væk fra øen. Bl.a. ved ved at være udskibningshavn til havvindmølleparker, så de vedvarende energityper kan blive mere udbredt. Derudover er Rønne Havn A/S også aktiv i arbejdet med i konsortiet 'Bornholm Bunker Hub, der arbejder målrettet på at der kan ske tankning af grønne brændsler til skibe inden 2025. I konsortiet indgår udover Rønne Havn A/S bl.a. også Molslinjen, Ørsted og Topsoe.

-Som havn ønsker vi, at vores arbejde med klimaet skal mærkes og ses – og primært på Bornholm og blandt bornholmere. Det er lykkedes med Kannike Folkeskov og en stor tak til kommunen og de politikerne som har arbejdet for at realisere projektet. Vi håber skoven bliver den første af mange lokale skove, vi kan være med til at rejse på Bornholm, siger Lars Nordahl Lemvigh, adm. direktør Rønne Havn A/S.

-lipe

Læs mere om havne

16/5 2022