Scandlines afslutter investeringsprojekt i nye støjsvage thrustere

Scandlines afslutter investeringsprojekt i nye støjsvage thrustere

Som den sidste af de fire hybridfærger, der sejler på ruten Rødby-Puttgarden, har dobbeltenderfærgen Prinsesse Benedikte netop fået installeret fire nye thrustere, der er langt mere effektive og dermed energibesparende. Scandlines afslutter således et investeringsprojekt i dobbeltenderfærgerne på 100 millioner kroner og reducerer samtidig miljøpåvirkningen markant

Hybridfærgens fremdriftssystem består af fire thrustere – to for og to agter. Hele enheden kan dreje om sin lodrette akse og derved virke som ror. De nye thrustere sikrer et mere homogent flow gennem vandet og giver dermed mindre støj og vibration. Mindre undervandstøj og færre vibrationer giver dyrelivet i Femern Bælt bedre betingelser – det gælder blandt andet for marsvin. Desuden medfører den mere homogene vandgennemstrømning, at luftforurenende udslip – herunder CO2 – nedsættes.

Samtidig med montering af nye thrustere er skrogfaconen omkring hver thruster blevet ændret en smule for at optimere vandtilstrømningen til propellerdrevet yderligere.

Vigtigt skridt mod emmisionsfrie færgefart
I alt 16 thrustere er blevet udskiftet på de fire hybridfærger, der sejler på Femern Bælt. Den samlede investering i nye thrustere er på 100 millioner DKK.

-Med det fuldførte projekt har vi reduceret CO2-udledningen fra hybridfærgerne med op til 15 procent og dermed taget et vigtigt skridt mod emissionsfrie færger på Rødby-Puttgarden. Vi kan kun glæde os over, at det kan kombineres med et mindre aftryk på havmiljøet i Femern Bælt,siger Scandlines’ COO Michael Guldmann Petersen.

De 16 nye thrustere og den nye elektroniske thrusterstyring til broen på hvert skib er leveret af Kongsberg Maritime.

Samtidig med udskiftningen af hybridfærgernes thrustere er også Scandlines’ simulator i Puttgarden blevet opgraderet, så besætningen har været optimalt forberedt til det nye fremdriftssystem.

Klima- og miljøspørgsmål har længe stået højt på Scandlines’ agenda. Allerede fra 2013 satsede rederiet på hybridfærger med batteripakker, og i 2024 indsættes den første emissionsfri færge på Rødby-Puttgarden. Blot seks år senere, i 2030, skal hele ruten være emissionsfri.

-lipe

Læs mere om havne

10/10 2022