Solidt resultat for Kolding Havn

Solidt resultat for Kolding Havn

Årsrapporten for Kolding Havn 2021 viser gode resultater for havnemyndigheden

Under pandemiens første år i Danmark, 2020, fik Kolding Havn en rekordomsætning på 32,9 millioner kroner og 2021 er ikke langt fra rekordåret med 31,0 millioner kroner i nettoomsætning – realiseret i et marked med stigende priser på fragt, råvarer og energi.

Havnemyndighedens hovedindtjening stammer fra tre omtrent lige store forretningsområder.

Det første er udlejning af arealer til virksomheder på havnen, det andet er de vareafgifter, som betales for at føre varer over kajen samt endelig det tredje, som er skibsafgifter for skibe i havn tillagt havnens indtjening på krantjenester til lastning og losning af skibene.

Hvert af disse hovedområder bidrager med 9,5 – 10,1 millioner kroner i nettoomsætningen for 2021.

Det samlede resultat for året 2021 blev på 4,3 millioner kroner sammenlignet med 5,2 millioner kroner i 2020. Faldet skyldes blandt andet  en nedgang i godsmængden, som igen dækker over store variationer indenfor de enkelte godstyper. Eksempelvis har nedgang i godstyper af høj værdi præget billedet for 2021, siger beretningen. Den påpeger dog at det ikke ses som en trend, da nedgangen er markedsbestemt.

Bestyrelsesformand for Kolding Havn og 1. viceborgmester, Birgitte Munk Grunnet udtaler i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten i havnebestyrelsen og efterfølgende i Kolding Byråd:

- I bestyrelsen kan vi glæde os over, at Kolding Havn leverer solide økonomiske resultater i en tid med store udfordringer i markedet. Vi har endda set, her i foråret 2022, at tendensen fortsætter med et højt aktivitetsniveau på havnen, trods konflikten i Ukraine – vi mærker dog følgerne i markedet, som nu de voldsomt høje energipriser og en mangelsituation på visse varer eller råvarer.

- Nu har vi set tilbage og har godkendt årsrapporten 2021 – så er det tiden at kigge fremad. Der venter bestyrelsen en række opgaver, først og fremmest ansættelse af en ny havnedirektør, som sker i samarbejde med Mercuri Urval. Vi har en professionel og kompetent havnebestyrelse samt dygtige og engagerede medarbejdere – så jeg ser frem til det videre arbejde på havnen.

-hawin

 

FAKTA

Organisationen Kolding Havn er havnemyndighed og beskæftiger 12,6 personer omregnet til fuldtidsstillinger – det er en beskeden andel af de ca. 800 medarbejdere, som har job på havnen hos de virksomheder, der lejer sig ind på Kolding Havns arealer.

Læs mere om havne

31/5 2022