Tankanlæg ved Aalborg Havn bliver markant grønnere

Tankanlæg ved Aalborg Havn bliver markant grønnere

En konvertering af varmeforsyningen vil hen over efteråret resultere i en reduktion på mellem 80-90 procent af den CO2-udledning, der er forbundet med opvarmning af de fire tanke ved Nordjyllandsværket

Port of Aalborg, der ejer og driver kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket, har igangsat en ombygning af varmetilførslen til terminalens fire 55.000 kubikmeter store tanke, der i løbet af de kommende måneder overgår fra at blive opvarmet via damp fra Nordjyllandsværkets blok 3 til at blive tilsluttet Aalborgs fjernvarmenet.

Dermed bliver tankene allerede i år uafhængige af varme fra Nordjyllandsværket, hvis sidste kulfyrede blok skal være udfaset i 2028

- Med konverteringen af varmeforsyningen går vi fra at opvarme tankene med damp fra kul til at opvarme med fjernvarme fra Aalborg Forsynings fjernvarmenet. Det er endnu et vigtig skridt i fremtidssikringen af terminalen ved Nordjyllandsværket og medfører samtidig en markant reduktion af tankenes CO2-belastning på mellem 80 og 90 procent, fortæller adm. direktør i Port of Aalborg, Claus Holstein, og fortsætter:

- Vi har jo længe vidst, at Nordjyllandsværket står foran en større transformation frem mod 2028, der blandt andet indebærer, at vi skulle finde en anden måde at opvarme vores tankanlæg på. Det kunne fx være via gas eller træflis, men vi har set store fordele i fjernvarmen, selvom det ikke har været uden udfordringer, da det ikke er en løsning, man ser mange steder. Særligt når det kommer til bæredygtighed, er der store fordele, da en stor del af fjernvarmeforsyningen i Aalborg allerede i dag kommer fra spildvarme, mens Aalborg Forsyning har store ambitioner og planer for den videre grønne omstilling.

En del af en større renovering
Ombygningen af varmetilførslen er samtidig sidste etape af en større renovering af de fire tanke, der, inden Port of Aalborg købte kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket i 2015, havde været inaktive i 15 år.

- Da vi overtog området, var det med en klar ambition om at reetablere driften af tankanlæggene. Derfor igangsatte vi et større renoveringsprojekt og en modernisering af tankene med fokus på blandt andet isolering, reduktion af elforbrug og optimering af motorstyring mv., og i dag har vi lejeaftaler for alle fire tanke, hvilket er rigtig positivt, siger Claus Holstein.

Fra tidligere at være blevet brugt til opbevaring af brændselsolie til elproduktionen på værket henvender tankene sig i dag fortrinsvis til opbevaring af skibsbrændstof med lavt svovlindhold, som dermed lever op til de skrappe miljøkrav i Østersøen. Netop i forhold til skibsbrændstof er det helt afgørende, at der er styr på varmeforsyningen. Brændstoffet skal nemlig opbevares ved en stabil temperatur, der varierer afhængigt af olietypen.

-lipe

 

Læs mere om havne

16/11 2020
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions