Verdens stærkeste Ellen har nået vigtigt målFoto: Ærø EnergyLab

Verdens stærkeste Ellen har nået vigtigt mål

Ellfærgen mellem Ærø og Als har har nu øget sin frekvens til 5 daglige returture. Dermed har hun bevist, at hun både er en særdeles miljøvenlig og driftssikker færge

Målet for det EU Horizon 2020-støttede E-ferry projekt har været at sejle mindst 5 returture inden for et enkelt vagtskifte. Siden 1. marts har Ellen sejlet 5 retur-ture dagligt mellem Ærø og Als, og hun har således bevist, at hun ved hjælp af sin hurtige lader kan erstatte tidligere tiders forurenende dieselfærger, også på travle ruter med høj frekvens.

Ellen sejler syv gange længere end nogen anden elfærge, og undersøgelser fra Siemens og Syddansk Vækstforum har beregnet at over 80 % af de nordiske og europæiske færgeruter kan dækkes med Ellens rækkevidde på 22 sømil, omtrent 40 kilometer. Ellen har med sin høje frekvens demonstreret, at eldrift også i praksis er en udmærket, og revolutionerende løsning på den kystnære færge- og skibstrafiks udledninger af drivhusgasser og skadelige partikler.

Stolt borgmester
Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (A), udtaler i forbindelse med den forøgede frekvens, at han er 'stolt over at Ærø har været med til at vise en helt ny retning for færgedrift og kystnær skibstrafik, i det hele taget.

- Ærø Kommune har en Visionsplan som skal lede til 100 % bæredygtighed, og Ellen er den logiske konsekvens af den plan. Også derfor er jeg yderst tilfreds med at vi satsede på eldrift, og på den velsejlende og hurtige Ellen, siger han.

Ellen sejler ikke bare grønt, men også hurtigt og driftsøkonomisk, således sparer passagererne omkring 10 minutter på turen med elfærgen, i forhold til overfarten med den tidligere dieselfærge. Ærøfærgerne kan samtidig spare mandskab, fordi den elektriske teknologi er mindre vedligeholdelseskrævende end den traditionelle dieseldrift. Det har også vist sig, at det er langt billigere at lade batterierne med strøm, end at fylde tanken med diesel. Der er derfor en række faktorer, der samlet set udpeger en helt ny retning for skibstrafikken, ikke bare i teori, men i praksis.

Tilfreds besætning og glade passagerer
Passagererne har i kundeundersøgelser rost den behagelige, miljørigtige og hurtige overfart, men nogle har efterspurgt flere afgange. Ærø Kommunes Trafikdirektør, Keld M. Møller, udtaler på den baggrund:

-Vi har hele tiden planlagt med at sejle 5 dobbeltture inden for 14 timer, da det betyder, at vi ikke har et besætningsskift i løbet af dagen, og vi er godt tilfredse med at have opfyldt endnu et af målene der er til glæde for vore kunder. Vores besætning er godt tilfreds med hende, og de problemer vi havde i opstartsperioden bliver mindre og mindre. Især de forbedringer vi har fået lavet med manøvreringen er blevet godt modtaget. Så ja, hun er i god form.

Ellen har sejlet helt stabilt siden dokningen i efteråret, hvor de sidste justeringer blev udført og batteripakken blev optimeret. Ellen er blevet en succes, og har modtaget en række påskønnelser og rosende ord fra fagblade og branchefolk.

Senest onsdag d. 18. marts, hvor det blev annonceret at Ellen er finalist ved Danish Design Award 2020, i kategorien 'Game Changer'. Juryen skriver at Ellen viser en helt ny vej for den maritime branche, og at der er tale om en idriftsat løsning der allerede har bevist sit værd.

Fakta om E-ferry projektet
E-ferry projektet er et EU-støttet udviklingsprojekt, der har til formål at designe, bygge og demonstrere en 100 % elektrisk drevet passager- og bilfærge med en markant forøget rækkevidde i forhold til tidligere elfærger.

Det banebrydende projekt er nu i sin endelige fase, hvor den elektriske færge er i normal drift og demonstrerer at det er muligt at sejle mellem 5-7 daglige dobbeltture mellem Søby og Fynshav.

Ærøfærgerne kan allerede nu sejle 7 ture, men det vil kræve et indlagt vagtskifte, som i øjeblikket ikke er relevant for Ærøfærgerne, for at opfylde transportbehovet.

-lipe

Fotos: Ærø EnergyLab 

 

Læs mere om havne

23/4 2020