Alpi er blevet CO2-neutral på egne lokationer

Alpi er blevet CO2-neutral på egne lokationer

Transportfirmaet, der , der har fem afdelinger i Danmark, har siden 2020 kæmpet for at mindske sit klimaaftryk og blive mere bæredygtig. I dag er virksomheden CO2-neutral på egne lokaliteter i Danmark, men vil opnå meget mere

Transport tegner sig for næsten 30 procent af EU's samlede CO2-emissioner.
Derfor var man hos speditionsfirmaet ALPI, med italiensk moderselskab og fem afdelinger i Danmark, heller ikke i tvivl, da man i 2020 påbegyndte arbejdet mod at blive en mere klimavenlig og bæredygtig virksomhed – projektet ALPI Go Green.

- Vi er en stor del af problemet. Derfor giver det også kun mening, at vi er en stor del af løsningen. Noget kan vi påvirke nu – og meget kræver teknologiske udviklinger, siger Mette E Thygesen, Brand Manager hos ALPI i Danmark.

Sol, vind og eldrevet kørsel
Derfor er det også med stolthed, at virksomheden nu kan kalde sig CO2-neutrale på egne lokaliteter i Danmark. Målet er nået blandt andet ved at implementere grøn strøm baseret på vedvarende energikilder som sol og vind på alle lokationer. Man har også nedbragt varmeforbruget, indført eldrevet kørende materiel på lokationerne samt en hel række andre initiativer i hverdagen, som alle nedbringer CO2-aftrykket.

Den rest af CO2-emission, som virksomheden ikke har kunne reducere igennem optimering og innovation, kompenserer man i en række udvalgte og validerede kompenseringsprojekter. Projekterne er alle verificeret i 'The Gold Standard' eller 'Verified Carbon Standard', så der er sikkerhed for, at det faktisk er med til at gøre en forskel, oplyser Mette E Thygesen.

- At reducere sit CO2-aftryk er meget komplekst. Der er ingen genveje, og man er nødt til at arbejde i flere retninger på én gang. Fra de små ting i hverdagen, som at affaldssortere, genbruge, mindske madspild og brug af oksekød og ost i kantinen, til de større indsatser som ibrugtagning af LNG-lastbiler, grøn el og logistikoptimering. Alt er med til at flytte os i den rigtige retning, siger Mette E Thygesen og tilføjer, at man hos ALPI er fuld bevidst om, at en klimavenlig tilgang til at drive forretning er en forudsætning for fortsat at være en relevant samarbejdspartner.

- Transport, logistik og bæredygtighed er en kompleks - men nødvendig - agenda. Og i vores segment, hvor hovedparten af vores kunder er små og mellemstore virksomheder, har vi en forpligtelse til at samle viden og rådgive vores kunder bedst muligt. Vi vil gerne gøre det trygt for vores samarbejdspartnere ved en valid og transparent indsats og tilgang, siger hun.

Kampen for klimaet fortsætter
Men selvom ALPI således har nået én af sine første målsætninger, fortsætter virksomheden arbejdet med at blive mere klimavenlig og bæredygtig. Man arbejder på en lang række forskellige parametre, både eksternt og internt - og med målsætninger, der strækker sig til 2025 og 2030.

- Vi vil mindske vores klimaaftryk generelt - ikke blot på egne lokationer. Faktisk er vores målsætning at reducere vores emission med 40 % frem mod 2030 i hele værdikæden - i forhold til 2020. Og så har vi samtidig også fokus på social bæredygtighed og trivsel, fortæller
Mette E Thygesen, og understreger, at for at kunne opnå disse mål, kræver det et tæt samarbejde med alle virksomhedens samarbejdspartnere og ikke mindst teknologiske udviklinger – så som fossilfrie brændstoffer.

- Vores arbejde med den grønne omstilling har i den grad vist os, at det ikke er et stykke arbejde, man kan gøre alene. Det er en global agenda, hvor vi alle må tage ansvar for vores del, siger hun og peger på, at man er nødt til at have modet til at gå i forskellige retninger og være med til at teste nye teknologier.

- Lige nu er der mange bud på hvilke brændstofs typer, vi skal satse på i transportbranchen. Vi tror, at fremtiden vil byde på flere forskellige brændstofs typer; brint, el, gas, biodisel, HVO og så videre, siger hun og tilføjer, at selvom ALPI er stolte af at kunne kalde sig CO2-neutrale på egne lokationer, så er der stadig lang vej igen.

- Det starter med at tage en beslutning om at ville den grønne omstilling - og så have viljen til at føre beslutningen ud i livet. Det har vi gjort med ALPI Go Green. Så vi fortsætter arbejdet, så vi sammen med vores samarbejdspartnere bliver en del af løsningen, slutter Mette E Thygesen.

-lipe

Læs mere om transport & distribution

18/5 2022

Flådestyring

Fødevaretransport

Messer

National distribution

National Transport

Pakkedistribution

Ruteoptimering

Tempereret lager logistik

Transportstyring

Truckterminaler

Tilføj dit firma her.
Send en mail.