ncnielsen
ncnielsen

 

Pallevogne, stablere og elektriske gaffeltruck – levering fra dag til dagSalgschef i NH Handling, John Rahbek, med pallevognene, som udgør en del af leverandørens sortiment.

Pallevogne, stablere og elektriske gaffeltruck – levering fra dag til dag

NH Handling har etableret sig som leverandør af materiel til varehåndtering i stor målestok. 4000 pallevogne bliver hvert år leveret til forhandlerne, hvor de går som varmt brød til slutkunderne. Indenfor de seneste år har man også fået elektriske gaffeltruck i sortimentet, hvor også stablere er at finde. Alt udstyr leverer man fra dag til dag

Del artiklen på

Af Hans Windeløv

4000 pallevogne. Det er det den danske truckleverandør NH Handling årligt sender afsted til kunder i Danmark, resten af Norden og Tyskland.

Det er et ganske højt tal, men det er ikke det eneste, der imponerer. NH Handling har specialiseret sig i dag til dag levering til kunderne i Danmark og nogle af de nære områder i nabolandene.

Inden for de seneste år har man også fået elektriske gaffeltruck i sortimentet, som man også leverer fra dag til dag.

- Vi har alle produkter på lager. Vores kunder, som blandt andet er forhandlere af produkter til industrien, skal være hurtige på aftrækkeren, når deres slutkunder henvender sig og har brug for materiel. Det gælder både pallevogne, stablere og altså også el-truck.

- Vores hurtige levering styrker dermed både forhandlerleddet og slutkunderne. Det er noget, der har vakt genlyd. Og særligt den nye satsning med el-truck har skærpet opmærksomheden, både for vore enkelte produkter og for samlede løsninger til truckflåder.    

El-truck er kommet i varesortimentet hos NH Handling. Ligesom de øvrige produkter til varehåndtering leverer man dem fra dag til dag til både forhandlerne og slutkunderne.

Sådan siger salgschef i NH Handling, John Rahbek.

Alle truck fra samme leverandør
I dag leverer NH Handling el-truck med kapacitet fra 1,2 til 5 ton til slutkunder i produktions- og logistikindustrien.

- Indtil videre leverer vi el-truck med blysyre batterier. Det er typisk til kunder som bruger el-truck til de daglige opgaver, som man klarer på en enkelt opladning, hvor trucken altså har stået til opladning natten over, siger John Rahbek.

Ud over det kontinuerligt store salg af både elektriske og manuelle pallevogne har bredden i NH Handlings varesortiment skabt rift om de elektriske gaffeltruck, hvis program man hele tiden udvikler. 

- Med vores forskellige produkter får kunderne mulighed for at sammensætte flåder, der dækker alle varehåndteringsopgaverne på lageret, i logistikcentret eller i produktionsvirksomheden. Vi tilbyder fleksible finansieringsløsninger, hvor leasingkontrakter er oplagte for mange kunder.

- Det passer samtidig godt i forhold til både forhandlerleddet og slutkundernes indkøbsstrategi. Rigtig mange kunder ønsker nemlig at deres materiel til varehåndteringen kommer fra en og samme leverandør. Det gør dialogen om køb af nye maskiner, service og tilbagelevering af ældre materiel nemmere og langt mere smidig for alle parter.

Pakket og klar
Om det er en, 35 eller endnu flere pallevogne, om det er stablere, el-truck eller andet materiel, leverer man lynhurtigt. Man sender både ud til forhandlerne og også ud til forhandlernes slutkunder direkte, hvis det giver bedst mening.  

- Alle vore produkter er prisrigtige og af høj kvalitet. Pallevognene er en vigtig volumenvare, og vi er vant til daglige forsendelser til mange forskellige kunder, siger John Rahbek og kommer ind på, at der er stort aftræk på alle produkter, som NH Handling blandt andet sælger som privat-label til flere af forhandlerne.

Pallevognene ligger pakket adskilt på lageret, ligesom stablere og el-truck står wrappede, forseglede og godt beskyttet. En vigtig del af driften hos NH Handling handler derfor om klargøring af maskinerne, når ordrerne er afgivet.

Pallevogne, el-truck og stablere bliver klargjort hos HN Handling.

- Vores medarbejdere samler pallevognene og klargør både dem og alt det andet udstyr til forhandlere og slutkunderne her. Nogle slutkunder foretrækker dog at modtage pallevognene og selv samle dem. Særligt hvis der er tale om store forsendelser med mange pallevogne, da det giver mere plads i lastbilerne, siger John Rahbek.

Opkøb og bredere produktprogram
Eventyret med det blå materiel til varehåndtering startede med pallevognene for godt 25 år siden i viborgvirksomheden, AC Hydraulic.

Her havde man udviklet pallevogne og sakseløftere, som man selv producerede. Det blev en stor succes, som betød, at man løbende udvidede varesortimentet.

AC Hydraulic oprettede i 1998 AC Hydraulic Intern Transportmateriel som en underafdeling, og i 2004 blev den udskilt som det selvstændige selskab, NH Handling.

Det skete, da man købte konkurrenten og producenten af udstyr til varehåndtering, NH Intern Transport i Brabrand.

Det gjorde det muligt at udvikle et endnu bredere produktprogram, der omfattede manuelle og elektriske pallevogne, stablere og en lang række borde, løfteborde og rulleborde til de mange forskellige varehåndteringsprocesser.   

Danske løsninger
NH Handling fortsatte produktionen af pallevogne og materiel på adressen i Viborg frem til 2005, hvorefter man ændrede produktionsstrategi og flyttede en stor del af produktionen til Asien.

- Vi har en rigtig god dialog med producenten. De benytter vores design og vores fortsatte udvikling af løsninger til produktionen af de maskiner, vi får leveret. Det er maskiner af høj kvalitet, som lever op til slutkundernes krav på de danske, nordiske og europæiske markeder.

Ud over at være leverandør af materiel til slutkunder i industrien kommer John Rahbek ind på, at NH Handling også kigger efter nye forretningsmuligheder.

- Den succes, vi mærker blandt kunderne i produktions- og logistikindustrien, ser ud til at smitte af på andre brancher. Flere aktører i detailhandlen har følere ude hos os. Det er et område, vi kigger nærmere på. Både i industrien og detailhandlen er der behov for materiel, som håndterer og flytter varer på lagre og distributionscentre hurtigt, effektivt og sikkert.

- Samtidig har lastbilschauffører også behov for, at materiellet, de tager med i bilerne og bruger, når de læsser varer af og på, er pålideligt og klarer opgaverne uden problemer. Og også her er vores hurtige levering et vigtigt tema, siger John Rahbek.

Ergonomien spiller med
Uanset om det er en enkelt pallevogn eller en hel flåde af lagertruck, som effektiviserer varehåndteringen, har den viborgensiske virksomhed i hele sin levetid sørget for god ergonomi hos slutkunderne.

- Det hænder, at vi modtager ordrer på baggrund af de anmærkninger, Arbejdstilsynet giver virksomheder for at have mangler i forhold til arbejdsmiljø, der angår varehåndteringen. Ud over pallevogne, stablere og truck er det ikke mindst vores store sortiment af rulle- og løfteborde, som forbedrer arbejdsprocesserne og eliminerer tunge og skæve løft, siger John Rahbek.

El-truck er kommet i produktprogrammet hos NH Handling. Ligesom de øvrige produkter til varehåndtering leverer man dem fra dag til dag til både forhandlerne og slutkunderne.

 

 

 

Læs mere om truck & intern transport

8/11 2022