jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Førerløse skibe til debat

Førerløse skibe til debat

Er havnesektoren klar til autonom skibsdrift?, spørger Maritime Development Center på et arrangement i Svendborg den 26. september

Mange eksperter mener, det teknologisk vil være muligt at skibe kan sejle selv indenfor blot en kort årrække. Men om hele havnesektoren er klar til at håndtere dem, kommer til debat på på arrangementet, der vil handle om  alt andet end selve det autonome skib: havne, lodsning, søkort, etc. 
Og desuden om fænomenet i sin kontekst; virkeligheden hvori det autonome skib skal operere, herunder

  • Skal der til at være søfartskompetencer på land, der kan styre skibene? Og hvilke kompetencer er der egentlig behov for?
  • Det digitale farvand og havnene. Er eksisterende data og opmålinger præcise nok?
  • Hvem har ansvaret, når det autonome skib laver en skade på kajen? Hvad er kravene til havnenes, myndighedernes og agenternes digitale systemer? Og hvad med cyber sikkerheden?
  • Er  kommunikations og rapporteringssystemerne godt nok forberedte?

Eftermiddagen vil byde på oplæg om emnet af:
Per Sønderstrup, Kontorchef, Søfartsstyrelsen,
Søren Westerskov, Lodschef, DanPilot. 'Udfordringer ved testområdet for førerløse skibe'
Thomas Bangslund, Group Technical and Innovation Manager, Svitzer. 'Test case Svitzer Hermod'
Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen
Flemming A. Christensen, Sensor Survey og
Bjarke Holm Hansen, Partner, CORE Advokatfirma. 'Juridiske aspekter ved autonom skibsfart'

-lipe

Læs mere om havne

31/8 2017