Logistikbyggeri – også til laksHav Line Processing ligger på kajen i Hirtshals Havn.

Logistikbyggeri – også til laks

Kaas Byggeindustri har stor succes med at opføre erhvervs- og industribyggeri. Hav Lines lakseterminal i Hirtshals er sidste skud på stammen

Der skyder masser af byggeri op herhjemme i øjeblikket. Bolibyggeri, erhvervsbyggeri, virksomhedsdomiciler, distributionscentre, lagre og industrielt byggeri giver plads til såvel beboere, virksomheder, varer og produktionsprocesser. Og som regel er ingen i tvivl om hvilke bygninger, der er beregnet til de forskellige formål.

Sværere er det imidlertid at vide helt præcist hvem, der har opført bygningerne. En af de entreprenører, som har opført rigtigt meget forskelligt byggeri, og som er kendt internt i både produktions- og logistikindustrien, er Kaas Byggeindustri.

Virksomheden med hovedkontor i Rødekro i Sønderjylland har store kompetencer inden for byggeopgaver, som er udført som del- eller totalopgaver og primært i projekter, hvor stålkonstruktioner indgår som bærende dele.

Stålkonstruktioner som bærende dele

Hos Kaas Byggeindustri fokuserer man da også på at efterleve de behov, aktørerne i industrien har for skræddersyede og bæredygtige løsninger. Hen over en årrække har entreprenøren hjulpet masser virksomheder med opførelse af industribyggeri.

Det gælder altså også byggeri i logistikindustrien. Uanset om det er lagerbygninger, distributionscentre, sorteringshaller, produktionsvirksomheder eller andre former for byggeri, er tilgangen baseret på både erfaring og indsigt i, hvad det er kunderne arbejder med.

Kaas Byggeindustri har også bygget til fiskeindustrien på Færøerne. Her er det Bakkafrosts procesanlæg.

Kernekompetencen angår projekter, hvor stålkonstruktioner indgår som bærende dele. Men man bygger også klassiske lagerhaller af såvel stål som af andre materialer alt efter behovet.

- Vi har stor erfaring og indsigt i mange forskellige brancher og industrier. Her er logistikindustrien et af de vigtige områder, vi leverer bygninger til. Med de konstruktioner, vi bygger og leverer, får kunderne bygninger, som giver optimal udnyttelse af den indvendige plads. Vi har leveret både bulkhaller, reol- og mellemvarelagre, ligesom vi også leverer bygninger, hvor produktion, lager, sortering og distribution spiller sammen i helhedsmæssige løsninger.

Sådan siger Hans Viuf, der er en af de to ligeværdige ejere og ligeværdige administrerende direktører i Kaas Byggeindustri

Indsigt i kundernes procsser

Han kommer ind på, at Kaas Byggeindustri sikrer den højest mulige kvalitet og sikkerhed, så de færdige bygninger opfylder kravspecifikationerne både ud fra myndighedskrav og ud fra de krav, bygherren stiller.

- Når vi i den indledende fase lægger stor vægt på at få et overblik over kundens forretningsmæssige udfordringer, lægger vi også vægt på en tæt dialog med de øvrige samarbejdspartnere og leverandører af det udstyr, som bygningerne bliver forsynet med.

- Det er nødvendigt for os at få indsigt i de processer, der skal foregå i bygningerne for at kunne skabe de optimale rammer for en effektiv og sikker drift. Samlet set betyder det, at brugerne får optimale arbejdsforhold, og at driften bliver effektiv, siger Hans Viuf og bemærker, at man tillige beskæftiger sig med rådgivning, tilsyn og byggeledelse inden for erhvervs- og industribyggeri.  

Midlertidige, permanente og ombyggede lagerhaller

- I hele forarbejdet med både indledende research og masser af dialog mellem bygherren og deres leverandører og samarbejdspartnere skaber vi overblik over og får en detaljeret forståelse for kundernes forretningsmæssige udfordringer. Det gør os i stand til at levere fleksible, effektive og robuste løsninger, som er specifikt udviklet og designet til kundernes krav og behov.

Kaas Byggeindustri bygger både midlertidige og permanente lagerhaller og kan også bygge fleksible lagerhaller, som man kan flytte, hvis det er nødvendigt.

- Så kan vi også isolere lagerhallerne, så de er frostfrie og kan opvarmes, siger Hans Viuf.

Flamingokasser under samme tag

Et af de seneste projekter, entreprenøren har været involveret i, er den norske virksomhed Hav Line Processings nye logistik- og distributionsterminal i Hirtshals.

Via slusesystemet bliver de nedkølede laks pumpet ind i procesanlægget og bliver pakket, indfrosset og lagt på køl for senere at blive fragtet videre med lastbil.

Her har Kaas Byggeindustri ageret både arkitekt og entreprenør i tæt samarbejde med bygherrens ingeniør og arkitektfirma i forbindelse med tegningen og opførelsen af den i alt 15.000 m2 store logistikterminal.

Terminalen, bygget i beton omkring et stålskellet, spiller en central rolle i Hav Lines bestræbelser på at få varerne, altså laks, hurtigt ud til kunderne og ud på markedet. 7000 m2 er beregnet til pakning, indfrysning og afsendelse af laks. 1000 m2 er kontorfaciliteter.

En hal på 2700 m2 i forlængelse af Hav Lines lakseterminal er dedikeret til produktion af flamingokasser. Det er Hav Lines samarbejdspartner, Jackon, som bebor denne del af byggeriet, som også rummer 200 m2 kontor. 4200 m2 er endvidere beregnet til lakseproducenten Sekkingstad, der er en anden af de aktører, der samarbejder med Hav Line.

Et automatisk flow

- Vi har bygget en lignende terminal på Færøerne, hvor laksehavbrug også er en stor industri. Det er ekspertisen derfra, Hav Line har været interesseret i, siger Hans Viuf.

Han nævner, at terminalen i Hirtshals ligesom terminalen på Færøerne er bygget, så skibe kan lægge til kaj og få sluset fangsterne i kasser direkte ind i terminalen. På færøerne pumper man levende fisk direkte ind i fabrikken, hvor de bliver slagtet.

Jackon producerer flamingokasser. Kasserne bliver fragtet ind i Hav Lines produktion på rullebaner via en portløsning mellem hallerne.

I Hirtshals foregår slagtning og nedkøling på båden, der transporterer fiskene fra havdambruget til fabrikken i Hirtshals. Her bliver de færdigproducerede laks ført direkte videre til sortering, til indlagring og til indfrysning og til forsendelse alt efter behov og ordretilgang.

- I samarbejde med bygherrens arkitekter og ingeniører har vi indrettet bygningen, så det hele kører i et automatisk flow med automatisk sortering, palletering og intern transport af paller og flamingokasser med fisk. Maskinleverancen, som inkluderer transortbånd og flere andre ting, er en bygherreleverance, som vi har tilpasset bygningen til.

- Vi har endvidere indrettet hele terminalen, så transporten af paller fungerer automatisk fra en hal til de andre. Også når det handler om transport ud og ind ad frostrum. Samspillet mellem haller, porte og automatisk udstyr betyder, at man får så godt som ubrudte kølekæder, og dermed får frosne fisk og fisk på køl hurtigt og effektivt frem til kunderne.

 


 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om logistikløsninger

8/11 2019
 • Hans Schourup

  Hans Schourup

  Lagerindretning - Inspiration og referencer
 • BLEVA

  BLEVA

  Markedes bedste udvalg af plastkasser til industrien
 • Constructor

  Constructor

  Leverandør af lagerindretning
 • Lindab

  Lindab

  Industriporte. Stærke og energirigtige porte. Dansk produceret med kort levering
 • Hans Høj Lagerinventar

  Hans Høj Lagerinventar

  Lagerinventar til kontor, produktion og lager.
 • Combilift

  Combilift

  Customised material handling solutions
 • Dansk Niels Bo

  Dansk Niels Bo

  Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.