Nationalt logistikcenter for kritisk, medicinsk udstyr

Nationalt logistikcenter for kritisk, medicinsk udstyr

Danske Regioner, KL og Lægemiddelstyrelsen etablerer et nyt logistikcenter, der skal styrke overblikket over kritisk medicinsk udstyr og værnemidler i kommuner og regioner i forbindelse med COVID-19 og og fordele udstyret efter behov

Centret får ansvar for at understøtte overvågning, distribution og omfordeling af kritisk medicinsk udstyr og værnemidler mellem kommuner og regioner, hvis behovet skulle opstå.

Det nationale logistikcenter skal koncentrere sig om medicinsk udstyr og værnemidler som f.eks. ansigtsmasker, beskyttelseskitler og operationsudstyr, som er kritisk vigtigt for patientsikkerheden, uanset om det gælder bekæmpelsen af coronavirus eller andre alvorlige sygdomme.

Hensigten med det nye logistikcenter er at sikre, at der ikke opstår akut mangel på kritisk medicinsk udstyr og værnemidler lokalt, som kan true patientsikkerheden på f.eks. hospitaler og plejehjem, som følge af de forstyrrelser i forsyningskæden, som er udløst af COVID19-pandemien.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

It-system udviklet til lejligheden
Regelmæssig indmelding af lagerstatus i kommuner og regioner
Lægemiddelstyrelsen har allerede i nogen tid samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, kommuner og regioner om at styrke det nationale overblik over lokale lagre af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr, det estimerede daglige forbrug lokalt samt information om eventuelle mangler.

Disse oplysninger vil fremover løbende blive opdateret i et nyudviklet it-system, som Lægemiddelstyrelsen, regionerne og kommunerne i fællesskab har hasteudviklet til lejligheden.

Kontakt med distributører og fabrikanter
Lægemiddelstyrelsen er i øvrigt i kontakt med både danske og udenlandske distributører samt fabrikanter af medicinsk udstyr og værnemidler, og kan på den baggrund bidrage til, at kritiske forsyninger af medicinsk udstyr og værnemidler distribueres hen, hvor behovet er størst.

Skulle det komme til en situation, hvor der bliver behov for at prioritere forsyningen af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr, vil det ske på baggrund af en lægefaglig vurdering, der foretages i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldinger om forsyningsproblemer af betydeligt omfang med medicinsk udstyr og værnemidler forårsaget af coronavirusudbruddet, men det kan ikke udelukkes, at det kan opstå.

Lægemiddelstyrelsen følger situationen nøje og er i tæt dialog med myndigheder og virksomheder i ind- og udland.

-lipe

 

Læs mere om logistikløsninger

15/3 2020
 • BLEVA

  BLEVA

  Markedes bedste udvalg af plastkasser til industrien
 • Combilift

  Combilift

  Customised material handling solutions
 • Constructor

  Constructor

  Leverandør af lagerindretning
 • Lindab

  Lindab

  Industriporte. Stærke og energirigtige porte. Dansk produceret med kort levering
 • Dansk Niels Bo

  Dansk Niels Bo

  Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
 • Hans Høj Lagerinventar

  Hans Høj Lagerinventar

  Lagerinventar til kontor, produktion og lager.
 • Hans Schourup

  Hans Schourup

  Lagerindretning - Inspiration og referencer