jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Frasalg af ejendom giver FREJA rekordresultat

Frasalg af ejendom giver FREJA rekordresultat

Transport- og logistikvirksomheden FREJA Transport & Logistics Holding A/S melder om ny indtjeningsrekord i 1. halvår 2017. Rekorden er dog ikke kommet via den primære drift men ved frasalg af en ejendom i Stockholm

FREJA Transport & Logistics A/S rapporterer i forhold til 1. halvår 2016 en vækst i omsætningen på 4 % til i alt DKK 1,281 mia.

Bruttofortjenesten falder fra 159 mio. til 154 mio. kr. mens EBIT falder fra 31 mio. til 23 mio kr.
Det endelige resultat før skat for første halvår 2017 ender dog på DKK 41,5 mio.kr.  imod 30,5 mio. for samme periode 2016.

Pr. 30/6 2017 udgør egenkapitalen  241,6 mio. kr. og soliditetsgraden er 37,9%.

Sendingsantallet ligger på samme niveau som for 1. halvår 2016, dog med udsving de enkelte lande imellem.

Nedgangen i EBIT skyldes primært udfordringer i det svenske datterselskab og en mindre nedgang i såvel Norge som Danmark, ligesom investeringen i opbygningen af de pharma relaterede logistik faciliteter fortsætter. I Sverige er der igangsat en større procesmed opbygning af et nyt management team, som vil være endeligt på plads inden udgangen af 2017.

I perioden er der sket opgradering af FREJAs kompetencer indenfor Pharma og Healthcare, ligesom aktiviteterne i Kina er udvidet med et kontor med to ansatte i Guangzhou.

I andet halvår af 2017 forventer FREJA, at væksten øges marginalt. Der forventes en omsætning for hele året 2017 på 2,6 mia. kr. og et resultat før skat på mellem 60 og 65 mio.

-lipe

Læs mere om transport & distribution

5/9 2017