Første grønne asfalt i RoskildeKarsten Rasmussen fra SuperAsfalt A/S.

Første grønne asfalt i Roskilde

Opkørslen fra Byvolden til den gamle Maglekilde Maskinfabrik er blevet asfalteret. Og som det første sted i kommunen er den lille, private vej belagt med miljøvenlig asfalt. Politiker kalder det forbilledligt og håber, der kommer grøn asfalt flere steder i Roskilde

Den historiske gamle Maglekilde Maskinfabrik ligger på en af de stejle skråninger for foden af Roskilde Domkirke. Mens de fleste kun ser facaden af den gamle hovedbygning ud mod Maglekildevej, så er der på bagsiden et lukket område, hvor de gamle maskinbygninger er ombygget og nu huser en håndfuld private virksomheder og private boliger.

Man kommer ind til det lukkede område fra Byvolden, og i årtier har den private vej været belagt med grus, der hvert forår skulle repareres for huller og ødelæggelser efter vinteren. Men det er slut nu. Den gamle grusvej er i år blevet asfalteret til glæde for medarbejdere, gæster og andre, der besøger virksomhederne og beboerne.

Grøn asfalt imødekommer stigende miljøfokus

Mens den private vej er en af de sidste i Roskilde bymidte, der får asfaltbelægning, så er det første gang, der bliver brugt en helt ny og mere miljøvenlig asfalttype i Roskilde Kommune. Produktet hedder BituAsfalt og er udviklet af SuperAsfalt, der er et af Danmarks nyeste og mest moderne asfaltværker – og har i øvrigt Roskilde-virksomheden AluFlam i ejerkredsen.

TarPaper Recycling, der er den anden hovedaktionær i SuperAsfalt, har udviklet en patenteret proces, så bitumen fra indsamlet tagpap kan udvindes og anvendes som bindemiddel i asfalten i stedet for jomfruelig bitumen, der skal udvindes af råolie.

Hvert ton tagpap er der 550 kg bitumen, så det er enorme mængder naturressourcer, der kan skånes ved denne metode. Herudover kan det resterende tagpap anvendes som granulat i asfaltproduktionen, så det er store miljøgevinster, der kan hentes ved at bruge den nye asfalttype, fortæller Karsten Rasmussen, der er administrerende direktør hos SuperAsfalt.

Byrådsmedlem hilser udviklingen velkommen

Med den nye teknologi sparer SuperAsfalt atmosfæren for 6.000 tons CO2, hver gang der produceres 100.000 tons asfalt. Og det vækker begejstring hos Jeppe Trolle, der er radikalt byrådsmedlem i Roskilde.

Jeppe Trolle

 

- Nu foretrækker jeg personligt cykelstier frem for veje, men uanset om man kører på cykel eller i bil, så er det jo nødvendigt med asfalt i forbindelse med vores infrastruktur. Den nye asfalttype imødekommer netop de politiske mål, vi fik indskrevet i budgetforliget for 2018. Fra kommunernes side skal vi presse på for at industrien udvikler mere bæredygtige løsninger og det glæder mig derfor, at det selv inden for asfaltproduktion er muligt at sætte positive fodaftryk på det grønne miljøregnskab, siger Jeppe Trolle.

Asfaltproducent glad for politisk udmelding

Hos SuperAsfalt A/S har Karsten Rasmussen noteret sig de grønne markeringer fra Roskilde byråd og glæder sig over det politiske fokus på mere bæredygtig asfaltproduktion.

- Der står blandt andet i den politiske budgetforligstekst, at Roskilde Kommune vil følge og skubbe til udviklingen, så der prioriteres produkter, der er mere miljøvenlige og samtidig kan leve op til kravene om levetid. Det er jo lige netop den vej, alle kommuner bør gå, så vi i fællesskab både kan indfri behovene om moderne infrastruktur, samtidig med at vi passer bedst muligt på miljøet, siger Karsten Rasmussen, der også i forbindelse med distributionen af asfalt har tænkt nyt.

Også miljøvenlig distribution

Udover den moderne og energieffektive fabrik på Prøvestenen i København har SuperAsfalt således opstillet en række asfaltsiloer rundt om i hovedstadsområdet, så de private asfaltudlæggere og kommunernes vejfolk ikke skal køre helt til København for at hente asfalt. En af siloerne står hos Dansk Miljøforbedring A/S på Søndre Mellemvej i Roskilde.

- Det decentrale distributionskoncept sparer hver dag tid, brændstof og CO2, så også her er der grønne gevinster at hente, forklarer Karsten Rasmussen.

Læs mere om transport & distribution

15/1 2018