jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Minister: Prioritering med manglerKristian Pihl Lorentzen (V)

Minister: Prioritering med mangler

Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre efterlyser flere infrastrukturprojekter på transportministerens liste

Af Dan Bjerring, Christiansborg

Det vakte stor opmærksomhed, da transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) for nylig slog fast, at vejene har højeste prioritet i regeringens planer om investeringer i infrastrukturen.

Ministeren nævnte selv syv projekter, der dog ifølge Venstres transportpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen ikke skal opfattes som en prioriteret liste.

Ministeren peger først og fremmest på den østjyske motorvej E45, men nævner derudover Hærvejsmotorvejen i Midtjylland, videreførelse af motorvejen fra Holbæk til Kalundborg, færdiggørelse af Hillerødmotorvejen, den tredje Limfjordsforbindelse, udbygning af motorvejen over Fyn og færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen.

Næstved-Rønnede

Men Kristian Pihl Lorentzen mener, at flere andre infrastrukturprojekter bør med på listen. Han nævner først og fremmest Næstved Rønnede motorvejen, der er voldsomt brug for på Sydsjælland:

- Jeg glæder mig meget over den generelle melding fra transportministeren, der ligger i naturlig forlængelse af regeringsgrundlaget, hvoraf det fremgår, at det primært er vejenes tur. Vi dropper ikke kollektiv transport, men vi har tvært i mod brugt mange milliarder på jernbanen de senere år. Derfor er vi kommet bagud med vejene, og nu skal vi have løst de mange vejmæssige hængepartier rundt om i landet. Det er veje, som er forudsætningen for, at erhvervslivet kan blomstre, og at medarbejderne ikke skal spilde tiden med at sidde i kø til og fra arbejde, siger Kristian Pihl Lorentzen til BygTek.

Vejhængsel

Transportministerens liste over syv prioriterede vejprojekter kalder Kristian Pihl Lorentzen for ”ikke udtømt” og peger specielt på Næstved-Rønnede, som han kalder ”et vigtigt vejhængsel”, der kobler Næstved til motorvejsnettet:

- Vi skal i gang med ”Den Sjællandske Korridor, der på længere sigt omfatter motorvej mellem Næstved og Slagelse og videre til Kalundborg. Der er også Rute 26 mellem Aarhus og Viborg, der har meget trafik og kører igennem en række af landsbyer. Det projekt ligger grydeklart med VVM-undersøgelse. I første omgang drejer det sig dog om at skaffe nogle penge, siger Venstres transportordfører.

Billige lån!

Men det med pengene kan vel ikke være et problem, når man kan låne til under én procent i rente og den samfundsøkonomiske forrentning af projekterne er over 10 procent? Til det svarer Kristian Pihl Lorentzen:

- Der er ingen tvivl om, at investeringer i vejnettet er en god forretning for det danske samfund. De nævnte vejprojekter har for visses vedkommende en forrentning på over ti procent og de andre mellem fem og ti procent. En så høj forrentning er ikke noget man at opnå ved andre investeringer. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi i forhandlingerne om en 2025-plan får afsat en stor pose penge til infrastruktur – primært veje. Så har vi ”skudt bjørnen”, men vi skal ”sælge skindet” i form af en masterplan for investeringerne, så vi får sammenhæng og helhed i tingene, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Læs mere om transport & distribution

2/8 2017