jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Ret og frihed til valg af transportformBranchedirektør i DI Transport Michael Svane

Ret og frihed til valg af transportform

Branchedirektør Michael Svane fra DI Transport advarer mod at give statsstøtte til søtransport af gods

Administrerende direktør for Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, sagde forleden til LTL.dk, at det kan være nødvendigt med en form for statslige subsidier, hvis mere transport skal fra lastbiler og til skibe.

Ikke uventet møder forslaget modstand fra DI Transport, hvor branchedirektør Michael Svane er ’dybt forundret, men nok ikke overrasket’ over, at Danske Havne mener, at vejen frem er offentlige tilskud og dermed ’ikke overlader det til markedet og kunderne at træffe afgørelse om, hvordan man ønsker at få transporteret sine varer’:

- Med hensyn til EU-reglerne for kombinerede transporter, mener jeg, at den gode havnedirektør også er ude i et ærinde som nærmest har karakter af et partsindlæg. Der er tilsyneladende en stor appetit på offentlig involvering og dermed at trænge den private sektor tilbage. Det respekterer jeg, men mener også, at der er særdeles gode grunde til at være varsom i relation synspunkterne fra Danske Havnes direktør, siger Michael Svane til LTL.dk.

Velfungerende marked
Han understreger, at statssubsidier ikke bør ydes på områder, hvor der i forvejen er et vel fungerende marked:

- Det er der i allerhøjeste grad på transportmarkedet. Der er jo ingen, der eksempelvis ikke er i stand til at få transporteret deres containere. At stille op med ønsket om statstilskud er ikke passende i denne sammenhæng. DI Transport hylder princippet om, at de, der køber transporten, skal have retten og friheden til at vælge, hvilken transportform, de synes er den rigtige, siger Michael Svane videre.

Teknologisk udvikling
Han nævner desuden, at inden, man dømmer lastbiltransporten ude som en stor miljøsynder, bør man huske på, at lastbilerne har gennemgået en meget omfattende teknologisk udvikling:

- De kan i dag transportere langt flere varer til et langt mindre energiforbrug. Selvfølgelig slider lastbilerne på vejene, men lastbilerhvervet betaler deres afgifter til den fælles kasse. Det er ikke i strid med en bæredygtighedsdagsorden. Langt de fleste virksomheder tænker jo også i miljø, og i DI Transport ser vi gerne, at man i langt højere grad bringer jernbane og søfart i spil. Det kan sagtens gøres uden at stå frem med en åben hånd og tigge subsidier, siger DI-branchedirektøren.

Ikke odiøst
Han mener i øvrigt, at den tiltagende trængsel på de europæiske vejnet vil betyde, at virksomhederne af sig selv vil søge alternativer til vejtransporten:

- Men der er intet odiøst i at transportere en skibscontainer fra Hamborg Havn til en dansk virksomhed i international, grænseoverskridende transport. Det er fuldstændig lovligt. Vi kan se en udvikling, hvor stadig større containerskibe med flere containere anløber de store havne og derfra skal fordele transporten. Den udvikling ser vi i Gøteborg, Aarhus og Hamborg. Det kræver en effektiv infrastruktur i baglandet, som hurtigt kan bringe containerne videre, siger Michael Svane.

Læs mere om transport & distribution

16/8 2017