jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Nyt medlem af Still iGo familien

Nyt medlem af Still iGo familien

Automatiseret trækkerløsning er nyeste medlem af Stills iGo-familie. Løsningen blev vist på LogiMat-messen i forået

Den femtende udgave af den internationale LogiMAT-messe blev i foråret afviklet i Stuttgart under parolen "Udformning og forandring: Digital - Forbundet - Innovativ".

De besøgende kunne på Stills stand opleve det næste skridt i automatisering i realtid. Fokus var på iGo-familiens yngste medlem - en automatisk trækkerløsning. Det er løsninger om nu er klar til at rulle ud til kunderne.

Still fremviste det for at vise, at trækkere i fremtiden kan anvendes til intelligente forsyninger til hele produktionskæden. Yderligere en messefavorit fra iGo familien var iGo neo CX 20. Denne viste, at ikke blot er Still som intralogistikekspert allerede skridtet foran i form af automatisering men også den retning, som rejsen går.

Still fremviste for første gang LiftRunner-vogntogssystemet med en række trækkere, lastbærere og modeller af vogne på CeMAT messen 2016. Samtidig fremviste vi en automatiseret lastnings- og losningsproces ved hjælp af C-rammer og to el-drievene teleskopgafler med en lastkapacitet på op til 1.600 kg.
- For at bevise vores ekspertise inden for Lean Logistics har vi taget et afgørende skridt fremad med vores fuldautomatiske trækkere, forklarer Herbert Fischer, direktør for Still i trækkersegment, og fortsætter:

- På LogiMAT viste vi, at vi har taget et stort spring ind i fremtiden ved at vise, hvad der er teknisk muligt ved anvendelsen af trækkere. Målet er at udnytte automatiseringen og give kundernes processer en mere effektiv udformning, så kunderne kan reducere deres omkostninger. Med vores innovative vogntogssystem kan vi skabe en fuldautomatiseret materialeflow helt frem til produktionslinjen, hvilket skaber en endnu smartere, mere økonomisk og cyklisk forsyning til produktionslinjerne.

Automatiseringsløsningen, som blev præsenteret på LogiMAT, viser alle stationer for godsforsyning i fuldautomatisk variant - fra lastning af trækkeren ved afgangsstedet via turen til de enkelte stationer langs med produktionslinjen til den endelige losningsstation. Systemet består af en automatisk StillL EXV højløftende el-pallestabler for lastning og losning på stationerne, en automatisk trækker som kører toget samt automatiske e-rammer og omlæsningsstationer.

Disse er kernen i Stills vogntogssystem. E-rammer understøtter transportteknikken, der ikke består af en vogn men to elektrisk drevne rullebaner. De automatiske E-rammer kører op til omlæsningsstationen for at laste eller godkende godset. To sensorer, der styrer placeringen sikrer, at E-rammerne forbliver i kontakt med omlæsningsstationen. Når transportøren er aktiveret, påbegyndes lastnings- eller losningsprocessen. En anden sensor stopper transportøren efter at have sikret, at lastning og losning er fuldført.

Den automatiske E-ramme og omlæsningsstationen kan også anvendes med en manuelt styret trækker til lastning og losning af meget tungt gods på de enkelte stationer langs produktionslinjen. Tidligere har en traditionel trækker ikke kunnet fungere som en trækkerløsning på grund af en vægtgrænse på 500 kg pr. vogn, når godset skubbes ud fra og eller over på vognen med manuel betjening. Med en automatisk E-ramme og en omlæsningsstation tilbyder Still kunderne nye muligheder. Det er nu fuldt muligt at transportere last på op til 1,5 tons per vogn til produktionsområdet med trækkere.

Den fuldautomatiske trækkerløsning fra Still giver mulighed for virksomheder, der primært transporterer tungere gods og/eller vil skabe et bedre arbejdsmiljø.

I dette tilfælde begynder trækkeren med E-rammer dens runde ved automatisk at placere E-rammer direkte foran omlæsningsstationerne, hvor der er fuldt med paller. Disse paller er tidligere blevet hentet fra deres hylder og placeret på omlæsningsstationerne med en automatisk Still EXV højløftende el-pallestabler. Derefter begynder den automatiske indlæsning af paller på E-rammerne.

Når alle E-rammer er blevet pakket, begynder trækkeren dens udbringningsrunde dvs. kører leverancer til produktionslinjen. Når trækkeren ankommer til den første station, losses materialet på pallen automatisk ved hjælp af en omlæsningsstation. Når trucken ankommer til den næste station med den nu ledige E-ramme, modtager den en tom palle på samme måde. Efter at trækkeren har besøgt alle stationer på strækningen og leveret materialet på paller, og efter optagning af tomme paller, kører den til omlæsningsstationen, hvor den losses og erstattes af fulde paller med materialer, der allerede er der, klar til næste udbringningsrunde.

Herbert Fischer forklarer:

- Med Stills automatiske trækkerløsning kan man nu håndtere selv tungt gods med løsningen. De kvaliteter, der især karakteriserer Stills automatiske vogntogssystem er høj processikkerhed og pålidelighed, nem betjening og lave implementeringsomkostninger.

-hawin

Læs mere om truck & intern transport

27/7 2017

Mest læste


Seneste nyheder