Flot resultat for Kolding HavnBestyrelsesformand og første viceborgmester i Kolding Kommune, Birgitte Munk Grunnet (S).

Flot resultat for Kolding Havn

Ved fremlæggelse af årsrapporten fra havnemyndigheden Kolding Havn 2022, var der i bestyrelsen tilfredshed med de opnåede resultater i et udfordrende marked med knaphed og flaskehalse tillige med høje priser på fragt samt energipriser på himmelflugt.

- Ja – jeg må sige, at vi i havnebestyrelsen er tilfredse med resultaterne for året 2022. Flere skibe, mere gods, større omsætning og bedre økonomisk resultat end i 2021, trods de meget vanskelige forhold, som specielt krigen i Ukraine har skabt i vores marked, udtaler bestyrelsesformand og første viceborgmester i Kolding Kommune, Birgitte Munk Grunnet (S), i forbindelse med den endelige behandling af årsrapporten 2022.

Hus fortsætter:

- Vi har håndteret den næststørste godsmængde ud af de seneste fem år og det er den tredjestørste mængde nogensinde i havnens historie. Dét kan vi kun være tilfredse med under de vanskelige vilkår. De ansatte på havnen har ydet en stærk, fleksibel og engageret indsats og den nye ledelse er kommet godt fra start, hvilket samlet set har medvirket til havnens tilfredsstillende resultater.

Grønne resultater på havnen
Sammen med de gode resultater for godsomsætning og økonomi har havnen arbejdet med den grønne udvikling. Bestyrelsen vedtog i 2022 et endeligt projekt om at etablere landstrøm til skibe og kraner, et projekt til omkring 15 millioner kroner.

Projektets etableringsfase er startet på havnen i februar 2023 og anlægget skal stå færdigt til sommerferien 2023.

- Det er et projekt, som sætter Kolding Havn på det grønne landkort og det er et markant skridt hen imod havnens målsætning om at blive en endnu grønnere erhvervshavn. Vi ser frem til at kunne koble de store fragtskibe til strøm fra land sammen med vores elektriske kraner, der skal køre på samme landstrømsanlæg, til gavn for både CO2-regnskabet og nærmiljøet, forklarer Birgitte Munk Grunnet. 

Nettoomsætningen for havnemyndigheden Kolding Havn landede i regnskabsåret 2022 på 33,8 millioner kroner med en samlet fremgang i godsmængden på 7,1 % i forhold til 2021.

Der var relativt store variationer for de enkelte godstyper, som helt eller delvist kan tilskrives markedsforholdene i 2022.

Årets resultat 2022 blev 11,2 millioner kroner, hvilket udgør et plus på 4,7 millioner kroner i forhold til 2021.

Det relativt høje resultat skyldes ekstraordinær indregning af 6,3 millioner kroner, som hovedsageligt skyldes rentestigninger, der nedsætter Kolding Havns hensatte pensionsforpligtelser i nutidsværdi overfor tidligere tjenestemandsansatte.

Havnemyndigheden beskæftiger 13 medarbejdere, mens der er yderligere ca. 800 job på havnen hos virksomhederne, der lejer sig ind hos Kolding Havn.

En professionel bestyrelse
Havnemyndigheden Kolding Havn har etableret en professionel bestyrelse, der arbejder på lignende vilkår som bestyrelsen i et aktieselskab – med en tilføjelse om sammensætningen, at der skal være tre repræsentanter fra Kolding Byråd samt fire bestyrelsesmedlemmer fra erhvervsside.

Bestyrelsen består af: Formand Birgitte Munk Grunnet (S), Villy Søvndal (SF), Jakob Ville (V), næstformand Finn Klostermann – Danish Crown Beef, Jesper H. Eriksen – tidl. DSV Prime Cargo, Hans Erik Bylling – Aller Aqua, Mette Høi Davidsen – DesignerPit.

-hawin

Læs mere om havne

27/3 2023