Indsejlingen uddybet til 10 meterMed 10 meter vanddybde og flere projekter undervejs vil 2021 være en stor milepæl på Thyborøn Havns historiske tidslinje fra nu af og rigtig langt ud i fremtiden.

Indsejlingen uddybet til 10 meter

Thyborøn Havn har de seneste 10 år arbejdet målrettet med at få øget vanddybden, så den tilgodeser kundernes behov til de nye og større fartøjer i både gods-og offshorebranchen, og til de store pelagiske fartøjer i fiskerisegmentet. Nu er man klar med 10 meters vanddybde i indsejlingen til havnen

10 meter vanddybde i indsejlingen har længe været en vigtig milepæl for Thyborøn Havn.

Efter flere års arbejde på at få oprensningsansvaret overdraget fra staten, at få miljøgodkendelser til udførelsen af selve uddybningen og med den endelige planlægning af uddybningsprojektet, er der derfor glæde på havnen over, at uddybningen af indsejlingen til Thyborøn Havn og Limfjordskajerne i Sydhavnen nu er gennemført.

Vanddybden er øget betydeligt i hele indsejlingen fra de otte meter, som staten hidtil garanterede, til de 10 m, som havnen nu  har.

Kun meget få spots har i dag en vanddybde, der ligger lige en anelse under 10 m. De vil blive oprenset ved færdiggørelsen af Thyborøn Havns hidtil største bygge- og anlægsprojekt, ved indvielsen af den nye godsterminal med de 220 nye kajmeter ved navn Limfjordskaj III og det nye 150.000 kvadratmeter store baglandsareal, som er blevet til i kraft af nyttiggørelsen af materialet fra uddybningen af indsejlingen.

Mere end 600.000 kubikmeter sand er allerede flyttet fra sejlrenden og op på land til skabelse af nye havnearealer til godshåndtering i den sydlige del af Thyborøn Havn, parallelt med hovedvejen.

Det betyder at havnen er helt klar til at byde selv de største pelagiske industrifiskefartøjer fra Norge, Sverige, Danmark, Skotland, og Island velkommen i havn allerede i foråret, og at de store gods- og offshorefartøjer allerede nu nyder godt af den øgede vanddybde i indsejlingen til kajanlæggene på Thyborøn Havn.

80 millioner kroner investeret i vanddybde og nye havneanlæg
Projektet er både det største uddybnings- og havneudvidelsesprojekt i hele Thyborøn Havns historie.

Med Thyborøn Havns unikke placering godt beskyttet inde i Limfjorden, lige ud til Nordsøen, udvider de 10 meter vanddybde et reelt potentiale for havnens kunder i brancherne fiskeri, gods og offshore vindenergi.

Når de største industrifiskefartøjer fra fx Norge og Færøerne leverer råvarer til fiskemelsfabrikken TripleNine, så giver den nye vanddybde dem nogle helt optimale besejlingsforhold.

Thyborøn Havn ligger geografisk godt placeret, og der er nem indsejling til fiskemelsfabrikken, der ligger placeret lige overfor havneindsejlingen.

Derudover kommer den øgede vanddybde også offshore branchen til gode ved offshore aktiviteter som installation af Vesterhav Syd, Nord, Thor og den kommende Energiø, bare et stenkast ude i Nordsøen syd for Thyborøn.

De driftssikre besejlingsforhold i al slags vejr, som er kendetegnende for Thyborøn Havn, sikrer offshore branchen et stabilt projektflow på en god beliggenhed tæt på de kommende havvindenergiprojekter, og den øgede vanddybde giver kaptajnerne en komfortabel ekstra sikkerhed under køl.

Også den innovative del af godslogistikbranchen, der vælger at sejle gods ind til og ud fra Danmark vestfra for at undgå et belastet vejnet i øst og for at have god plads til oplagring på kajnære baglandsarealer med tæt afstand fra kaj til hovedvej, kan få stor glæde af den øgede vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn.

Den nye vanddybde åbner op for et større udvalg af fartøjer og giver branchen solide muligheder for logikstikoptimering med miljøhensyn.

Thyborøn Havns sikre besejling i al slags vejr, 24/7 365 dage om året, sikrer i forvejen alle disse meget forskellige brancher en solid driftssikkerhed og et stabilt arbejdsflow. Den helt nye vanddybde øger nu branchernes fleksibilitet, i kraft af mulighed for et større udvalg af fartøjer og tilføjer en ikke ubetydelig ekstra sikkerhed.

-hawin

Læs mere om havne

14/1 2022