Modernisering af danske skibsruter

Modernisering af danske skibsruter

1. juli 2020 træder nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak i kraft. Samtidig tages digitale løsninger i brug med virtuelle bøjer

Virtuel afmærkning med AIS (Automatic Identification System) adskiller sig fra traditionelle bøjer ved, at afmærkningen ikke findes fysisk i vandet, men kun er synlige på skibenes navigationsudstyr.

Ruterne vil dog også være markeret med traditionelle fysiske afmærkninger i farvandene tilpasset de nye ruter. De nye skibsruter har til formål at styrke sejladssikkerheden i hovedfærdselsåren for skibstrafikken til og fra Østersøen.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:

- Med op mod 70.000 skibe årligt gennem Kattegat er det væsentligt at have sejladssikkerheden for øje. Skibstrafikken i farvandene er nogle steder ret tæt, især omkring Skagen, og både i Danmark og internationalt er der gode erfaringer med at fremme sejladssikkerheden ved hjælp af rutesystemer. Samtidig bringer vi nu digitale værktøjer i spil, da ruterne udvalgte steder vil blive afmærket med virtuel afmærkning, som også gerne skulle styrke sikkerheden.

De nuværende rutesystemer i farvandene er oprindeligt etableret med udgangspunkt i de minestrøgne ruter, som blev etableret efter 2. verdenskrig. Farvandene blev erklæret minefri i 1975, men ruterne har fundet fast anvendelse til at lede skibstrafikken sikkert gennem de danske farvande. Nu justeres ruterne i overensstemmelse med de naturlige sejladsmønstre, så de vejleder og adskiller skibstrafikken bedre.

Ruterne er udarbejdet i tæt samarbejde med Geodatastyrelsen og Transportstyrelsen og Sjöfartsverket i Sverige. Alle ruteændringer kan ses på Søfartsstyrelsens hjemmeside og er bekendtgjort i Efterretninger for Søfarende, samt på Geodatastyrelsens officielle søkort.

-hawin

 

 

Læs mere om havne

1/7 2020