Staten satser på elfærger til Als- og Samsølinjerne

Staten satser på elfærger til Als- og Samsølinjerne

Transportministeriet er i gang med at skrive udbudsmaterialet til de to statslige færgeruter Ballen-Kalundborg og Bøjden-Fynshav. Her vil være stort fokus på at sikre tilbud, der understøtter grønne færger på ruterne

Transportministeriet har afsluttet en branche- og interessentdialog med både private og offentlige aktører, der har givet input til både den fremtidige drift på færgeruterne og den grønne omstilling.

I forlængelse af den dialog og med udgangspunkt i resultaterne fra færgeanalysen forventes det, at der fra kontraktstart vil være grønne færger på de to ruter. Transportministeriet har stor fokus på den grønne omstilling af færgerne i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

- Regeringen arbejder målrettet med at reducere Danmarks CO2-udslip og komme i mål med at reducere vores udledninger med 70 pct. i 2030. Her kan færgerne også bidrage, og derfor er det vigtigt, at den grønne omstilling tænkes ind fra start i nye udbud og at der indhentes input både om den fremtidige drift på ruten og den grønne omstilling. Derfor vil der være fokus på den grønne omstilling i det kommende udbudsmateriale, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Den nuværende kontrakt om færgebetjeningen af Bøjden-Fynshav udløber 30. april 2024 og den nuværende kontrakt om færgebetjeningen af Ballen-Kalundborg udløber 31. december 2024.

Udbudsmaterialet til færgeruterne Ballen-Kalundborg og Bøjden-Fynshav forventes at blive offentliggjort i slutningen af i år.

-lipe

Læs mere om havne

18/11 2021