ncnielsen
ncnielsen

 

De bløde værdier bliver hårdere

De bløde værdier bliver hårdere

Toyota Material Handling har styr på forretningen. Ud over at levere gaffeltruck af høj kvalitet har virksomheden også styr på den daglige drift, som foregår på en både ansvarlig og bæredygtig måde. Det viser Ecovadis-systemet som Toyota har været en del af i fire år

Af Hans Windeløv

Tætte relationer mellem samarbejdspartnere er vigtige. Og de bygger både på tillid og på kendskabet til de kvalitetsløsninger, man tilbyder hinanden.

Og så bygger de på kendskabet til den måde, samarbejdspartnerne driver forretning på. Netop med henblik på det sidste er der noget, der tyder på, at mange virksomheder i fremtiden vil interessere sig endnu mere for, hvordan forretningsforbindelserne agerer både på de indre og ydre linjer.

Samtidig med at man selv ønsker at fremstå som en ansvarlig virksomhed med styr på ’Corporate Social Responsabililty’, stiller man nemlig også større krav om, at ens forretningsforbindelser er proaktive med henblik på blandt andet bæredygtighed, miljø, etik og arbejdsmiljø.

Derfor bliver flere og flere virksomheder certificeret af organisationer, som netop har de værktøjer, systemer og platforme, der viser, hvor man gør det godt, og hvor der er plads til forbedringer.

System fortæller om CSR-status

Ecovadis er en af de organisationer, som hjælper virkomheder med at få styr på forretningen. Samtidig giver organisationens system mulighed for at kommunikere, hvor man står i forhold til alle CSR-temaerne.

I forbindelse med at Toyota Material Handling Europes datterselskaber er blevet certificeret og klassificeret i Ecovadis’ bæredygtighedssystem, er den danske afdeling også blevet en del af det.

Og det går også rigtigt godt for den danske afdeling. Man har nemlig bevæget sig støt fremad i de seneste tre års evalueringer. Toyota er gået fra bronze i 2016, sølv i 2018 og guld i 2019. Dermed dokumenterer virksomheden, at man har styr på forretningen og samtidig udvikler sig hen imod en større opfyldelse af de målsætninger og krav, systemet foreskriver.   

En ansvarlig samarbejdspartner

- Relationerne til vores kunder er meget afgørende for vores forretningsdrift. I øjeblikket taler alle om klimaforandringer og bæredygtighed. Det har vi nu allerede gjort i mange hos Toyota. Ved at bruge Ecovadis-systemet kan vi nu også vise, at vi gør meget andet end at tale om det.

Dels vil vi gerne selv være med til at sikre en bæredygtig udvikling, mens vi driver forretning, og dels begynder kunderne at stille større og større krav til leverandørerne om netop bæredygtighed. Både med hensyn til de løsninger vi leverer og med hensyn til hele vores forretningsdrift. Og så handler brugen af systemet også om, at man får styr på etikken, og at man får et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Sådan siger administrerende direktør i Toyota Material Handling Danmark, Troels Christensen.

Som han kommer ind på, har man i Toyota Material Handling Europe i over fire år arbejdet målrettet med at forbedre indsatsten på netop disse såkaldt bløde områder.

Afrapportering og evaluering

- Det er jo nemt nok at sige til sine samarbejdspartnere, at man har styr på sin forretning og yder en stor indsats på det grønne område. Og også at man har et smaddergodt arbejdsmiljø og agerer ansvarligt over hele linjen. Vi vil dog også gerne dokumentere, hvordan det står til på de indre linjer i virksomheden. Og fortælle hvad det er for målsætninger, vi arbejder på at opfylde. Det er det som Ecovadis-systemet anskueligør på en meget nem måde.

I systemet arbejder man med forskellige områder såsom miljø, medarbejder- og menneskerettigheder, etik og bæredygtigt indkøb. Til hvert område knytter sig en række underpunkter, hvor man skal redegøre for, at man arbejder med at opfylde nogle bestemte målsætninger. Og derfor arbejder man kontinuerligt hen over året med at dokumentere, hvor man står i forhold til de forskellige temaer og konkrete spørgsmål.

- En gang om året afleverer vi en rapport, som bliver gennemgået af Ecovadis’ konsulenter. På baggrund af svarene i rapporten ’rater’ Ecovadis virksomheden og indplacerer den i systemet. Her handler det om at blive bedre og bedre til at efterleve kravene og målsætningerne. Systemet er inddelt i niveauer, hvor de øverste trin er bronze, sølv og guld. Her har vi i løbet af fire år bevæget os fra bronze til en plads på guldniveauet.

Stadig plads til forbedringer

Selvom Toyota har opnået guldcertificat, gælder kravene om forbedringer dog stadig.

- Nu drejer det sig om at finjustere nogle detaljer og om at revidere de interne forretningsgange i forhold til de anmærkninger, som Ecovadis har foretaget ved gennemgangen af rapporten. Der er stadig krav om, at vi optimerer. De ændringer og forbedringer, vi foretager, bliver, ligesom de tidligere år, helt konkret masseret ind i organisationens interne forretningsgange og i det daglige arbejde og bliver samtidig beskrevet og dokumenteret i næste rapport.

Grundlæggende består arbejdet med Ecovadissystemet i, at man skal svare på og tage stilling til en lang række spørgsmål inden for de forskellige områder. På miljøområdet har man igennem årene blandt andet arbejdet med at reducere CO2-påvirkningen.

Og man har skullet beskrive, hvordan design af truckløsningerne tager højde for øget genanvendelighed af materialer og komponenter. Og hvordan man køber energi og genanvender affald. 

Mekanikertung virksomhed

På området for medarbejder- og menneskerettigheder skal man blandt andet redegøre for, hvordan man inddrager personalet i de mange forskellige beslutninger og gøremål i den daglige drift. Man skal svare på, om der er medarbejdere i bestyrelsen, om man har en Whistleblower- og Code of Conductordning, om der er en ligelig kønsmæssig fordeling af medarbejdere i ledende stillinger. Og om der eksempelvis også er sundhedsordning for medarbejderne.

Når det drejer sig om området for etik, har Toyota i Danmark arbejdet med træning i etiske spørgsmål. Blandt andet for at blive helt klar i mælet med henblik på hvornår, der er tale om korruption og smørelse, og hvornår der er tale om almindelig kundpleje eksempelvis i form af værtsrollen i forbindelse med forskellige arrangementer.

Området for bæredygtigt indkøb drejer sig blandt andet om, at man skal være god til udvælgelsen af leverandører, at man skal have en politik for bæredygtigt indkøb. Og at man skal opstille en Code of Conduct for leverandører.

- Da vi tiltrådte systemet, var det nødvendigt, at vi på alle nøgleområderne fik kigget forretningsgange og rutiner efter i sømmene. Vi lavede nogle teams og fandt frem til, hvem der var egnet som tovholdere for de specifikke temaer. De forskellige teams er repræsenteret af medarbejdere fra både HR, CSR, marketing og salgsafdelingerne. Og selv om vi som gaffeltruckleverandør helt logisk er en mekanikertung virksomhed med mange mænd ansat, forsøger vi at vægte kønsfordelingen lige i de forskellige teams, siger Troels Christensen.

Indkøbschef i centrum

Han kommer ind på, at blandt andet indkøbchefen har en ret stor rolle i flere teams, fordi han har en meget afgørende viden om hvad, hvor meget og af hvem Toyota køber ind. Teamet for bæredygtigt indkøb gennemgår alle indkøb. På baggrund af dem og på baggrund af de krav om bæredygtighed og grønne løsninger, som Ecovadissystemet opstiller, laver teamet guidelines for fremtidige indkøb.

- På den måde ved vi, hvad forskellige indkøb skal leve op til med hensyn til eksempelvis bæredygtighed, genanvendelse, energiforbrug og CO2-udledning. Ved at gå i dybden med vores indkøb og ved at tjekke grundigt op på vores arbejdsmiljø, etik og rammerne for det daglige arbejde i virksomheden, har vi fået større overblik over vores interne politikker på de forskellige områder. Vi har fundet ud af, hvor de har været mangelfulde, hvor der skal strammes op, og hvor tingene måske hele tiden har fungeret.

Målt og vejet

Som Troels Christensen forklarer, kræver det en stor arbejdsindsats at dokumentere og udvikle de forretningsgange, som skal bane vejen for, at man får en helstøbt ansvarlig virksomhedsdrift.

- Man kan på mange måder sige, at de værdier, som tidligere blev betegnet for bløde, er blevet langt hårdere og også mere håndgribelige. Nu bliver de helt konkret målt og vejet, hvorved det bliver muligt at sammenligne virksomheder.

Hos Toyota researcher man da også både leverandører og forretningspartnere og tjekker, om de på nogen måde er CSR-certificeret og kan dokumentere deres forretningsgange. Eksempelvis i Ecovadis-systemet.

- Vi ser faktisk, at mange virksomheder i markedet arbejder aktivt med CSR-relaterede temaer og problemstillinger og er opmærksomme på den værdi, det giver. Og vi oplever altså også, at det bliver belønnet, når man viser, at der er styr på tingene.

 

 

 

 

 

Læs mere om truck & intern transport

28/11 2019

Mest læste


Seneste nyheder

 • Hans Schourup

  Hans Schourup

  Lagerindretning - Inspiration og referencer
 • Dansk Niels Bo

  Dansk Niels Bo

  Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
 • Combilift

  Combilift

  Customised material handling solutions
 • BLEVA

  BLEVA

  Markedes bedste udvalg af plastkasser til industrien