ncnielsen
ncnielsen

 

Sikker adskillelse af trafikken

Sikker adskillelse af trafikken

Intern færdsel på en virksomhed kan være forbundet med risiko for arbejdsulykker, især når den kørende trafik blander sig med faste arbejdspladser eller gående trafik. Påkørsler kan have store menneskelige og økonomiske omkostninger. Nyt system fra ECK adskiller gående og kørende trafik

I henhold til Arbejdstilsynets vejledning skal kørende og gående færdsel så vidt muligt adskilles.

Det er vigtigt at forberede transportveje og transportprocesser, så det er tydeligt, hvor den kørende transport og den gående færdsel foregår. Det kan typisk ske ved gulvopmærkning, afspærringsværn og skiltning.

Anti-kollisionssystem dæmmer op for ulykkerne

Mange virksomheder ønsker at investere i forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, men er udfordret af forhold såsom blinde vinkler, mange indfaldsveje og indretning, som umuliggør almindelige tiltag.

Ifølge Martin Bonnor fra firmaet Ejnar C. Kjeldsen (ECK) kan et anti-kollisionssystem være løsningen i sådanne situationer og være direkte medvirkende til at mindske risikoen for påkørsler.

Anti-kollisionssystemet kan automatisk sænke farten på kørende enheder i definerede risikozoner, herunder ved kørsel gennem porte, som ofte udgør en stor risiko for sammenstød og personpåkørsel.

Ved kollisionsfare mellem kørende og gående trafik, kan systemet desuden automatisk advare begge parter om risikoen for påkørsel og samtidig nedsætte hastigheden eller stoppe den kørende enhed. 

Anti-kollisionssystemet kan derudover kombineres med LED-projektorer, som illuminerer et klart og tydeligt advarselssymbol, når trafikanterne kommer for tæt på hinanden.  

Prædefinerede sensor-zoner

Systemet virker ved, at de kørende enheder udstyres med en såkaldt Locator, som hele tiden holder styr på enhedens lokation. Når køretøjet kører ind i prædefinerede sensor-zoner aktiveres den ønskede funktion, som kan være en eller flere af følgende:

Hastighedsnedsættelse ved f.eks. blinde vinkler og vejkryds

Fuld-Stop funktion

Fartsænkning ved kørsel gennem porte

Automatisk åbning af porte

Aktivering af LED-projektorer (blink, puls eller simpel tænd/sluk)

For dyrt at lade være

- Implementeringen af et anti-kollisionssystem er et godt og vigtigt forebyggende skridt, men det er alfa og omega, at virksomhederne løbende har fokus på arbejdssikkerheden i kampen mod ulykker. Arbejdssikkerhed skal være en naturlig og synlig del af hverdagen for alle på arbejdspladsen – det er simpelthen for dyrt at lade være, siger Martin Bonnor fra ECK.

Som han kommer ind på, viser tallene klart, at der er plads til forbedring med over 40.000 anmeldte arbejdsulykker hvert år, som koster virksomhederne 5,1 mia. kr.

Martin Bonnor mener, at anti-kollisionssystemet er revolutionerende, når det gælder planlægning af intern infrastruktur og forebyggelse af omkostningstunge påkørsler. ECK, som i en lang årrække har rådgivet og leveret sikkerhedsløsninger til store dele af den danske industri, oplever derfor også stor interesse for systemet.

-hawin

Læs mere om truck & intern transport

1/10 2021