ncnielsen
ncnielsen

 

Toyota integrerer CSR i strategien

Toyota integrerer CSR i strategien

Hos Toyota Material Handling arbejder man hele tiden målrettet på at gøre CSR-strategien bedre og bedre. Indsatsen, der handler om at sætte social ansvarlighed og bæredygtighed på dagsordenen, er blevet en så stor del af virksomhedens DNA, at den er blevet integreret i virksomhedens globale strategi

Af Hans Windeløv

Med gaffeltruck, AGV’er og andet udstyr til varehåndtering og effektivisering af logistik- og lagerprocesser hjælper Toyota Material Handling blandt andet industri-, lager- og logistikvirksomheder med at effektivisere deres varehåndtering.

Det er udstyr, som er udviklet, designet og produceret efter de principper og begreber, Toyota historisk er kendt for. TPS (Toyota Production System) og TQM (Total Quality Management) har været bærende elementer i virksomhedens udvikling og succes.

Disse to begreber er dog ikke længere de eneste, som ledsager og betegner den proces med udvikling, produktion, salg og markedsføring, som de røde højkvalitetsmaskiner gennemlever fra de første tanker om deres design og funktionalitet, til de færdige produkter står klar hos kunderne.

Virksomheden har i rigtig mange år arbejdet hårdt på at gøre bæredygtighed til en lige så vigtig del af virksomhedens grundlag. Det er lykkedes, og derfor er CSR altså blevet integreret på lige fod med TPS og TQM i den fremtidige strategi som en naturlig evolution og videreudvikling af virksomhedens arv og DNA.

Bæredygtighed i alle betydninger

- CSR handler om bæredygtighed i alle de betydninger, der knytter sig til begrebet. Det handler både om social ansvarlighed, om ligestilling, menneskerettigheder og om en miljø- og klimavenlig produktion og drift. Koncernen har i flere år arbejdet med at gøre CSR til en fast del af dagligdagen i Toyota Material Handling-koncernen og i alle den globale datterselskaber.

- For at kunne arbejde aktivt med strategien benytter vi EcoVadis’ evalueringssystem. I det opstiller afdelingerne deres årlige målsætninger og arbejder målrettet på at indfri dem. Ud over at vi får styr på virksomhedens  grundlæggende værdier. Brugen af systemet dokumenterer vores indsats, så vi hele tiden ved, hvilke parametre vi skal forbedre os på. På den måde ligger systemet fint i tråd med ’The Toyota Way’ at gøre tingene på.

- Tankegangen er, at hele virksomheden og organisationen som helhed, de enkelte enheder og alle medarbejdere hele tiden bevæger sig fremad og eksekverer i mindre trin. Det er det, som hos Toyota bliver kaldt ’Kaizen’, altså løbende forbedringer. 

Sådan siger administrerende direktør i Toyota Material Handling Danmark, Troels Christensen.

Store virksomheder efterspørger dokumentation

Hos Toyotas afdelinger i Danmark har man arbejdet flere år med EcoVadis-systemet og har efterhånden fået masseret CSR-strategien ind i den daglige drift.

Administrerende direktør i Toyota Material Handling Danmark, Troels Christensen.

- CSR-begrebet bliver taget alvorligt hos rigtig mange virksomheder. Flere af de store kunder, vi samarbejder med, kræver dokumentation for, at vi har en CSR-strategi. Det er en garanti for at vores gaffeltruck og materiel til varehåndtering er produceret på forsvarlig vis, blandt andet med bæredygtighed som et bærende element.

- Samtidig ønsker kunderne vished for, at vi har styr på vores organisation og lever op til vores ansvar med hensyn til ligestilling, og til at medarbejderne har et trygt og godt arbejdsmiljø med gensidig respekt mellem medarbejderne. Det kan vi dokumentere med EcoVadis-evalueringerne.

- De bliver faktisk studeret af flere af vore kunder, og vi ser også, at CSR inden for de seneste år er blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Flere af vore store kunder skal ofte dokumentere over for deres samarbejdspartnere og deres egne kunder, at de har styr på det materiel, de benytter i deres produktion.

- Og at materiellet er produceret på forsvarlig vis og kommer fra en leverandør med styr på organisationen. Det kan de bevise med henvisning til vores EcoVadis-evaluering. På den måde er systemet, og det store fokus mange har på CSR, også med til at sikre ordrer for dem, som arbejder aktivt med at forbedre disse ting, siger Troels Christensen.

I Danmark befinder Toyota Material Handling sig lige nu på Guld-niveauet i EcoVadis-systemet. Der er plads til forbedringer, og som bruger af systemet forpligter den danske truckleverandør sig til løbende at arbejde på dem.

CSR – del af den normale drift

- Toyota Material Handling er en maskintung koncern. Når det handler om bæredygtighed og miljøhensyn i CSR-systemet, har vi stadig et stykke vej at gå, før vi i 2050 satser på at være helt CO2-neutrale. Det betyder dog også, at der er et stort potentiale for forbedringer.

- Både på vore fabrikker i hele verden og på værkstederne i de lokale afdelinger arbejder vi med at gøre produkter og produktion grønnere og mere bæredygtig. Det afgørende på nuværende tidspunkt er, at Toyota har meldt ud, at CSR er blevet en integreret del af den globale strategi, fordi vi nu er i stand til at arbejde konkret og målrettet med tingene både i koncernen som helhed og i de enkelte afdelinger.

- Her i Danmark har vi fået en mase procedurer på plads og alle kan forholde sig til CSR-strategien og ved, hvordan de arbejder med og bidrager til at opfylde målsætningerne, siger Troels Christensen.

På den måde afspejler CSR-strategien også, at man er helt på højde med de forandringer, hele verden står over for. Løsninger og materiel til opgaverne med materialehåndtering i logistikindustrien skal være bæredygtige, effektive, fremtidsorienterede og benytte it- og automationsteknologier og være integrerbare i kundernes setup ikke bare i deres vareforsyning, men også i hele produktionsflowet.

- Den rejse, vi i Toyota har været på og stadig er i gang med, med hensyn til CSR-strategien, ruster os netop til fremtidens opgaver. CSR-arbejdsprocesserne er blevet en del af den normale drift i hverdagen, og vi er klar til fremtidens udfordringer.

-hawin

Læs mere om truck & intern transport

21/4 2021