ncnielsen
ncnielsen

 

Warehouse slår motortruck

Warehouse slår motortruck

Var antallet af truckordrer i 2020 i Danmark stort set uændret i forhold til året før, var mikset af produkter til gengæld noget anderledes. Meget tyder på, at corona-pandemien har bremset investeringerne i de dyre motortruck samtidig med, at øget nethandel skabte stor efterspørgsel på warehousetruck

Af Hans Windeløv

Antallet af ordrebestilte og importerede truck i Danmark holdt sig i 2020 stabilt på de godt 7000 enheder, som har kendetegnet markedets størrelse de senste tre år. Det viser tallene fra World Industrial Truck Statistics, som også bliver benævt WITS-tallene.

Selvom den samlede truckvolumen er uberørt, er der dog tale om et ændret produktmiks for de overordnede produkttyper.

Hvor kurven for antallet af elektriske gaffeltruck er helt flad, tegner der sig et andet billede, når det handler om diesel- og gasdrevne gaffeltruck. Her er antallet af ordrer på de maskiner, der også går under navnet motortruck, faldet med hele 37 % i 2020.

Corona-pandemien ændrer truckbalancen

Godt nok er der tale om, at området for gaffeltruck er inde i en omstillingsfase, hvor elektriske gaffeltruck vinder frem, men det forklarer ifølge Troels Christensen, der er formand for brancheforeningen for importører og fabrikanter af gaffeltruck i Danmark, IFAG, ikke nødvendigvis hele ordrenedgangen. 

- Selv om det samlede antal enheder for de overordnede produkttyper ligger stabilt i forlængelse af de seneste år, er corona-pandemien en faktor, der hører med til billedet. Investeringen i Gaffeltruck er forbundet med noget større investeringer end i maskiner i Warehousesegmentet.

- Derfor virker det meget sandsynligt, at mange virksomheder har været tilbageholdende med investeringer i nye motortruck. I stedet holder man den gående med service og reparationer på de eksisterende maskiner, man har kørende i produktionen. Det var faktisk det, vi så gøre sig gældende i forbindelse med finanskrisen 2008-09 og efterdønningerne af den, siger Troels Christensen.

Han kommer dog ind på, at man under helt normale samfundsforhold måske nok havde forventet en stigning i antallet af elektriske gaffeltruck. Her er tallet stabilt med en nedgang på kun 1 %, og her anser han den manglende stigning for også at hænge sammen med en tilbageholdenhed i investeringerne i de dyre elektriske gaffeltruck.

Mere e-handel – flere warehousetruck

Den samlede nedgang i gaffeltrucksegmentet bliver opvejet af fremgangen for Warehouse-truck, der også tilhører det overordnede produktsortiment. Her har man hos WITS opgjort antallet af Warehouse-truck med gående fører som uændret i forhold til 2019. Til gengæld er der sket en markant stigning i antallet af Warehouse-truck med kørende fører. Her er antallet af enheder steget med 32 %.

Også her er der noget, der tyder på, at corona-pandemien og de ændrede samfundsforhold spiller en rolle. Som Troels Christensen kommer ind på, har der i forsyningsleddene været stort fokus på at kunne håndtere varemængderne uden problemer.

- Der har faktisk været tryk på flere steder i vareforsyningen. Dagligvareforsyningen har skullet spille maksimalt, og samtidig har der været en stigende tendens til handel på nettet. Det har skabt travlhed ude i logistikvirksomhederne. Øget pres på lagerprocesserne og i varehåndteringen hos distributørerne har stillet krav til materiellet. Det virker som om, det har været en stor drivkraft i investeringen i lagermateriellet. Det er i hvert fald nogle af de meldinger, vi hører ude hos kunderne, forklarer Troels Christensen, som er administrerende direktør hos Toyota Material Handling Danmark.

Resten af Europa følger trop

Har tallet for indgåede ordrer til det danske marked været stabilt, ser det en smule anderledes ud i resten af Europa.

Troels Christensen kommer ind på, at den generelle tendens er, at Europa samlet set ligger godt og vel 10 % under sidste års placerede ordrer hos truckproducenterne.

Formand for IFAG, Troels Christensen.

- Det ser naturligvis forskelligt ud fra land til land. Nogle lande har været hårdere ramt af corona-pandemien end andre. I de hårdest ramte lande har mange virksomheder været lagt helt ned. Da udviklingen i pandemien heller ikke er foregået synkront, er nogle lande blevet ramt tidligere og dermed i længere tid end andre. Billedet med flere ordrer warehousetruck i forhold til motortruck og elektriske gaffeltruck går også igen på europæisk plan, siger Troels Christensen.

Selv om antallet af enheder er uændret i Danmark i forhold til de seneste år, er det dog ikke samme stabilitet, som kendetegner økonomien.

- Den samlede nedgang i gaffeltrucksegmentet bliver ikke økonomisk opvejet af fremgangen i warehousesegmentet på det danske marked. Tallene har vi ikke, men der er tale om en noget lavere omsætning end de sidste tre år.

Læs mere om truck & intern transport

6/5 2021