jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Fortsat vækst i godstrafik på Øresund

Fortsat vækst i godstrafik på Øresund

Scandlines Helsingør-Helsingborg overfart har haft færre personbiler men flere godstransporter i tredje kvartal, og har udvidet sejlplanen

I 3. kvartal 2017 fortsatte væksten i godstrafikken på , og på trods af et mindre fald i antallet af personbiler medførte den stigende godstrafik en øget kapacitetsudnyttelse på overfartens færger. Ledelsen besluttede derfor at øge kapaciteten ved at udvide færgen Hamlets sejlplan med fem timer per døgn. 

Antallet af afgange udgjorde 12.800 som i 3. kvartal 2016. Præcisionen var uændret høj, og kapacitetsudnyttelsen på bildækket fortsatte med at stige. 
Antallet af overførte lastbiler steg med knap 5% til godt 102.600 , ligesom godsmængden voksede tilsvarende til 1.186.000 tons 
Scandlines Helsingør-Helsingborg overførte 457.000 svarende til et fald på godt 3%. Bustrafikken på ruten udgjorde 6.900 overførte enheder i 3. kvartal 2017  Det samlede antal passagerer faldt derfor med ca. 3% til knap 2,54 mio. i 3. kvartal 2017.

Anvendelsen af AutoBizz Smart steg med godt 7% i forhold til samme periode sidste år. 
- Den fortsatte stigning i godstrafikken er et godt udtryk for, hvilken rolle vores flydende bro spiller for samhandelen i regionen. Det er et bevis på, at vores fragtkunder sætter pris på den præcision og pålidelighed, vi kan tilbyde. Samtidig har den øgede lastbilstrafik kompenseret for den let afdæmpede personbils- og bustrafik, som sommermånederne bød på, siger Johan Röstin, administrerende direktør i HH Ferries AB. 
For at imødekomme efterspørgslen fra både professionelle og private kunder har ledelsen besluttet at øge kapaciteten på ruten ved fra 1. december at udvide Hamlets sejlplan med 5 timer i døgnet. Udvidelsen vil gøre det muligt at overføre yderligere 40.000 lastbiler årligt. 
- Ved at levere gode serviceoplevelser og punktlighed til vores mange kunder vil vi fortsætte den positive udvikling af virksomheden. Vi har i oktober fået de sidste myndighedsgodkendelser til Tycho Brahes ladestationer, og færgen sejler derfor allerede nu både i batteri- og hybrid-drift, mens der foretages tilpasninger af ladeprocedurerne.

Planen er uændret, at også Aurora indsættes i batteridrift inden årets udgang, så verdens to største batteridrevne færger inden nytår vil sejle på Øresund til glæde for vores kunder og miljøet i hele regionen, siger Johan Röstin.
 
-lipe

Læs mere om havne

9/11 2017