jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Havnene skal have større manøvrerum

En velfungerende havneinfrastruktur og bedre konkurrence skal sikre, at havnene kan ændre sig med kundernes krav, siger direktøren i Danske Havne i en kommentar til regeringens udspil om fair og lige konkurrence

Regeringen har i dag fremlagt et udspil for fair og lige konkurrence mellem offentlige og private virksomheder. Regeringen vil sørge for, at det offentlige ikke konkurrerer med private aktører på områder, der ikke er kerneopgaver for det offentlige, medmindre særlige hensyn taler for dette.

Direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, siger i en kommentar, at udspillet har øje for den vigtige balance mellem vigtige samfundsmæssige hensyn og hensynet til ikke at forstyrre et velfungerende marked på områder, hvor markedet kan løfte opgaven. Udspillet peger fx på at sætte en begrænsning på bibliotekers udlån af værktøj og bageriudstyr, flishugning af haveaffald, rekrutteringsydelser o.l.

Når det handler om infrastruktur og havne, er det selvsagt en anden sag, fremhæver Bjørn B. Christiansen:

 - Her er opgaven at sikre en velfungerende havneinfrastruktur, der er i stand til at respondere på ændringerne i kundernes krav til havnene inden for fx havvind.

Det gør vi bl.a. ved at sikre en bedre konkurrence på havnene, hvor både kunder, private operatører og rederier har en fælles interesse i at løfte udviklingen sammen med havnen. Havnene skal derfor have større manøvrerum. Ikke mindre Det skal naturligvis ske på velordnede vilkår.”

Fair og lige konkurrence er meget vigtig for os. Men det går begge veje og effektive klageinstanser er derfor en vigtig del af at sikre en velfungerende konkurrence og vækst, siger Bjørn B. Christiansen.

-lipe

Læs mere om havne

7/9 2017