Transportministeren med stærk kritik af ScandlinesScandlines modarbejder fortsat den faste forbindelse under Østersøen

Transportministeren med stærk kritik af Scandlines

Ifølge ministeren har Scandlines en ”ikke legitim interesse” i at modarbejde Femernprojektet

Af Dan Bjerring, Christiansborg

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) langer i et brev til administrerende direktør Søren Poulsgaard Jensen fra Scandlines skarpt ud efter Scandlines, fordi rederiet har bekræftet, at det ”yder støtte til organisationer, der arbejder for, at Femern Bælt-forbindelsen ikke skal realiseres”.

Ministeren skriver til direktøren, at han ”ikke opfatter det som en legitim interesse at ville forhindre byggeriet af en fast forbindelse over Femern Bælt, fordi man som færgerederi ikke kan tjene så mange penge, når de rejsende mellem Østdanmark og Tyskland tilbydes mulighed for at købe deres transportløsning hos en fast forbindelse, der er beliggende ved siden af færgeoverfarten”.

Stort flertal står bag

- Du ser tilsyneladende helt bort fra, at Femern Bælt-forbindelsen er blevet besluttet af et meget stort flertal i Folketinget, og at projektet er baseret på en traktat mellem Danmark og Tyskland, som er ratificeret i 2009 af Folketinget samt af Forbundsdagen og Forbundsrådet i Tyskland, skriver Ole Birk Olesen blandt andet.

Han henviser til, at otte af de nuværende ni partier i Folketinget stod bag vedtagelsen af anlægs- og driftsloven i 2015, og at Femern A/S er udpeget af Folketinget til at stå for projektet:

Stor betydning for Europa

- Selskabet forestår således arbejdet på statens vegne. Femern Bælt-projektet er ikke finansieret af statskassen, men bliver finansieret af dels støtte fra EU, dels brugerbetaling fra de kommende brugere. Støtten fra EU vidner om projektets store betydning for Europa. Den brede opbakning til projektet afspejler sig også i den interesse, som danske, svenske og tyske regionale myndigheder og brancheorganisationer udviser gennem blandt andet STRING, Femern Belt Development og Fehmarnbelt Business Council, slutter Ole Birk Olesen.

Læs mere om havne

28/8 2017