Fælles opsang til logistikbranchen

Fælles opsang til logistikbranchen

Der mangler innovation, strategisk tænkning og digital fitness i mange logistikvirksomheder, som stadig har et Herre/Tjenerforhold til kunderne. Det siger bl.a. en storkunde og en forsker, som satte skub i debatten ved Danske Speditørers konference under Transport 2019

Af Lisbeth Petersen 

I går efter den hurtige fortjeneste, og tænker kun kortsigtet.
Synliggør jer, differentier jer i forhold til hinanden, og dokumentér det arbejde, som hidtil bare har været ’noget I fikser’
Ansæt antropologer, ingeniører og unge med nye indfaldsvinkler.
Nedfæld en regel om, at hver 5. medarbejder skal have it-kompetencer.
Vær villige til at investere i innovation i samarbejde med kunderne.
Kort sagt: Kom i gang.

Sådan lød det fra scenen i hal K i MCH Herning, da Danske Speditører i marts måned for første gang under Transportmessen inviterede til logistikkonference.

En af de kritiske røster kom fra Morten Duus Eriksen, som er Global Freight Manager for Novo Nordisks Shipping og Customer Service. Han lagde ud med at sammenligne udviklingen i medicinalindustrien og logistikbranchen gennem de seneste 20 år.

  Morten Duus Eriksen

- Da jeg kom til Novo Nordisk i 1999, var vi i min afdeling en shippinguddannet leder, tre korrespondenter og 12 kontoruddannede, som alle var danskere. I dag er vi 42 medarbejdere med seks forskellige nationaliteter. Direktøren er ingeniør, og vi har bl.a. en transportvalideringsekspert, 12 medarbejdere med forskellige masteruddannelser og to studerende fra DTU. I logistikbranchen er udviklingsniveauet et sted mellem 1999 og 2019, og der er et stort behov for at opgradere kompetencerne, sagde Morten Duus Eriksen.

Lav pris bliver afgørende faktor
Hans udsagn bliver understøttet af forsker ved VIA University College og lektor på bachelor-uddannelsen Value Chain Management, Agnieszka Zulewska, som på konferencen offentliggjorde resultatet af sin undersøgelse om danske logistikvirksomheders innovationskraft, og hvordan der bliver arbejdet med den.

- I branchen er der en generel forståelse for, at innovation er nøglen til langsigtet vækst, men virksomhederne er tilbageholdende med at arbejde med det. Især når det gælder de små og mellemstore logistikvirksomheder, halter de bagefter, når det gælder f.eks. digitalisering, langsigtede strategier og innovation.

  Agnieszka Zulewska

Direkte adspurgt svarer samtlige virksomheder, at de har behov for at innovere, og at det har indflydelse på bundlinjen, men når jeg spørger dem, om de i praksis arbejder effektivt med innovation, er det kun 13 %, som svarer ja, fortæller Agnieszka Zulewska og uddyber:

- Der hersker sådan et gammeldags Herre/Tjenerforhold, hvor kunden sætter regler og forventninger, og T & L-selskabet leverer. Og det medfører, at en lav pris ofte bliver den vigtigste faktor. Kunderne har opbygget en mere sofistikeretorganisation med kompetente og højtuddannede medarbejdere, mens speditørerne sakker bagud.  Det resulterer tit i manglende forståelse for kundernes forretning, og det sætter SMV'er i svage forhandlingspositioner.

Det vil gavne både kunder og leverandører at ændre på rollerne, så der i stedet bliver tale om et rådgivningsforhold. Ikke for at kæmpe om den faste andel af ’kagen’, men for at gøre den større gennem samarbejde.

Dokumentation bliver overladt til kunden
Også blandt de helt store operatører i logistikbranchen er der behov for opgraderinger, siger Morten Duus Eriksen. Som producent af halvdelen af verdens insulinmarked og salg i 170 lande arbejder Novo Nordisk konstant med udvikling af sine transport- og logstiksystemer, som i høj grad er styret af de mange forskellige myndighedskrav, der gælder for pharmaindustrien.

-  Vi arbejder meget med fjerdepartslogistik. Men på det niveau, vi opererer, er der knap så mange mulige leverandører, som vi kunne tænke os, siger Morten Duus Eriksen til Lager & Transport Logistikmagasinet. Han forklarer:

-  Vi skal f.eks. dokumentere, at en skibscontainer med vores produkter kan holde en konstant temperatur på 5 grader på en overfart til Sydamerika. Det siger vi så til speditøren, som går videre med ønsket til rederiet. Men rederiet enten vil eller kan ikke give os fornødne dokumentation. Det kan skyldes, at vi som medicinalfirma er en af de - rent volumenmæssigt - ’mindre’ kunder, som til gengæld er ret besværlige på skibene på grund af alle vores krav. Men det betyder også, at vi er nødt til selv at skaffe dokumentationen. Og derfor har vi i Novo Nordisk 8 -10 medarbejdere, som arbejder med validering og bl.a. selv går og foretager tests af transportbeholdere, skibscontainere mv. I den perfekte verden ville det være noget, vores logistikleverandører stod for i den ’samlede pakke’, vi som kunder har brug for. Hvis vores leverandører skaber værdi for os, skaber de også på længere sigt værdi for sig selv. Og jeg mener jo, at vi burde være en lukrativ samarbejdspartner, fordi vi altid er på markedet, også i de dårlige tider.

Større overskud med analyser og samarbejde
Agnieszka Zulewska opfordrer også til mere proaktiv tænkning hos logistikudbyderne og påpeger, at der er behov for flere ambitioner i branchen.

- Min undersøgelse viser, at branchen ser sig selv som meget konservativ, og der er ingen tradition for at være frontløber og skille sig ud fra de andre. Men samtidig er det også en branche med meget små overskudsmargener. Derfor bør virksomhederne analysere sine opgaver, og hvad de egentlig får ud af dem, og i stedet indgå samarbejder med kunderne, sætte sig ind i deres behov og ønsker og turde investere i forskellige former for innovation. Det behøver ikke være meget store projekter, man kan sagtens starte i det små, men det gør ikke noget, man får ’beskidte hænder’, når man går i gang, siger Agnieszka Zulewska.

Syv anbefalinger
Agnieszka Zulewska har syv anbefalinger til, hvordan logistikvirksomheder etablerer robuste og vækstorienterede forretninger. Anbefalingerne er baseret på en kombination af undersøgelsen og generel viden og forskning inden for Value Chain Management. 

1. Forstå dit eget DNA, og hvordan du forener DNA'et med alle processer i dit forretningssystem.

2. Find din niche, hvor du virkelig kan gøre en forskel, og hvor du skiller dig ud fra de fleste logistikudbydere.

3. Brug gennemsigtigheden til en bedre forståelse af dine egne omkostningsdrivere og dine udfordringer.

4. Opret mere gennemsigtighed i hele værdikæden fra leverandører af logistiktjenester til kunder.

5. Brug derefter gennemsigtigheden til bedre forståelse af kundernes ønsker og behov.

6. Design personlige eller tilpassede løsninger.

7. Exceller i eksekvering

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews med 15 små og mellemstore og fem store danske logistikvirksomheder i perioden august 2017 til januar 2019. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Danske Speditører og har modtaget økonomisk støtte fra FDE Fonden.

 

 

Læs mere om transport & distribution

22/5 2019
 • Dansk Niels Bo

  Dansk Niels Bo

  Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
 • Dansk Halbyggeri

  Dansk Halbyggeri

  Byggeri til erhverv og industri
 • Combilift

  Combilift

  Customised material handling solutions
 • DENIOS

  DENIOS

  Miljøbeskyttelse & Sikkerhed Lagring af farlige medier - Arbejdssikkerhed