Ny Limfjordsforbindelse ind i den næste fase

Ny Limfjordsforbindelse ind i den næste fase

Vejdirektoratet har offentliggjort høringsnotatet om den 3. Limfjordsforbindelse

I de sidste par år har Vejdirektoratet opdateret VVM-undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse, den såkaldte Egholmlinje. Det er sket med fornyede feltundersøgelser, støjvurderinger, trafikale analyser og andre opdateringer.

Som afslutning på denne proces blev der i foråret 2021 gennemført en offentlig høring af den opdaterede VVM-undersøgelse. Formålet med høringen var at informere om resultaterne af de gennemførte tekniske, miljømæssige og trafikale undersøgelser, samt at indhente bemærkninger til det opdaterede vejprojekt.

7.800 høringssvar
Vejdirektoratet modtog i høringsfasen omkring 7.800 høringssvar, som var fordelt på cirka 3.400 afsendere. De handlede om en lang række af emner som støj, klima, biodiversitet, grundvand, trafik og ændringsforslag til linjeføringen.

Vejdirektoratet har gennemgået alle indkomne høringssvar og i selve høringsnotatet præsenteres de udsagn, der ifølge direktoratet er relevante for VVM-undersøgelsen. Udsagnene er opdelt på emnebasis og er ledsaget af Vejdirektoratets kommentarer på hvert enkelt område.
Anlæggelsen af den 3. Limfjordsforbindelse skal begynde i 2025.

DanB

Læs mere om transport & distribution

13/9 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.