ncnielsen
ncnielsen

 

 F. Engel får internationalt kvalitetsstempelF. Engels direktion får overrakt bevillingen. Fra venstre Jørgen Lauritzen, Lars Chr. Engel, Carl D. Engel og John C. Engel fra F. Engel og Jørgen L. Hesselholdt og Bjarne Tønning fra Toldstyrelsen

F. Engel får internationalt kvalitetsstempel

Kun 94 danske virksomheder har opnået den højeste AEO-certificering. Den sønderjyske tekstilvirksomhed F. Engel er netop kommet med på listen, og familievirksomheden håber, det betyder en genvej til lettere -og endnu mere- eksport

F. Engel kan fremover skilte med, at de både har styr på sikkerheden og processerne. Den danske producent af arbejds-, profil- og jagttøj er nemlig kommet med i det eksklusive selskab af bare 94 danske virksomheder, der har fået en AEOF-bevilling - en bevilling, der både fungerer som kvalitetsstempel overfor kunderne og en genvej til import & eksport gennem hurtigere toldbehandlinger, færre kontroller og prioritering af forsendelser.

Begge dele har været lige vigtige elementer for F. Engel, da de skulle tage beslutningen om at søge om bevillingen, fortæller CEO John Engel, der er 4. generation i virksomheden.

- Vi er meget stolte over at træde ind i det fornemme selskab af virksomheder med en AEOF-
bevilling. Netop ordnede forhold har været kendetegnende for F. Engel i de knap 100 år, virksomheden har eksisteret. Det har vi altid lagt stor vægt på. Nu kan vi også tillade os at sige det højt til vores kunder og leverandører, fordi vi har bevis på det - og det vil helt klart være en fordel i fremtidige kontraktforhandlinger med kunder, siger han.

Lang proces 
At opnå en AEO-bevilling kræver mange timers forberedelse. Udover at virksomheden skal være økonomisk sund, at ejerne skal være ustraffede og virksomheden skal drive en ordentlig forretning, skal virksomheden kunne dokumentere, at den har integreret en lang række rutiner og procedurer - særligt i forhold til sikkerheden i hele Supply Chain, som er hele idéen bag AEO.

Konceptet blev vedtaget i kølvandet på angrebene den 11. september 2001 og har til formål at styrke sikkerheden i den internationale forsyningskæde på tværs af landegrænser.
Logistikchef Morten Petersen har været dybt involveret i processen.

- Det har selvfølgelig været en lang proces, hvor vi har været hele vejen omkring vores processor lige fra bestilling/forsendelse af varer til håndtering af persondata. Vi har gennemgået sikkerhedsprocedurer for eksempel i forhold til, hvem der har adgang til vores lagre. Vognmænd, rengørings- og vagtselskaber er nu sikkerhedsgodkendt, og vores egenkontrol er sat endnu mere i system, end den var tidligere. Men i langt de fleste tilfælde har gennemgangen af vores processer bare bekræftet os i, at vi gør tingene ganske fornuftigt, også i et AEOF-perspektiv, siger han.

Stigende eksport
Hos F. Engel udgør eksport en stadig stigende del af forretningen, og da AEOF er anerkendt af en lang række 3. lande, giver bevillingen derfor virksomheden en række fordele ved samhandel med blandt andre Norge, Schweiz, Japan, USA og Kina. I USA sidestilles en AEOF-bevilling med et "C- TPAT-certifikat", mens det i Kina sidestilles med et 'ACE certifikat'.

Fakta om AEO-bevillinger:
AEO står for autoriseret økonomisk operatør og giver virksomheder en række fordele i forbindelse med varetransport til og fra lande uden for EU - herunder færre kontroller.
Der findes 3 typer AEO-bevillinger:
AEOC - C står for told (customs)
AEOS - S står for sikkerhed (security)
AEOF - en kombination af C og S

-lipe

Læs mere om truck & intern transport

19/10 2021