Kompensation for AMU er et vigtigt skridt

Kompensation for AMU er et vigtigt skridt

Erhvervsskolerne er glade for, at regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget, er blevet enige om en kompensation til AMU-systemet, hvor man holder hånden under voksen- og efteruddannelsesindsatsen

Havde politikerne ikke reageret i tide, kunne vi risikere at stå uden et offentligt udbud af voksen- og efteruddannelse i Danmark som konsekvens af coronakrisen. Lige så vigtigt giver aftalen om kompensation arbejdsro, når Danmark skal opkvalificere og omskole arbejdsstyrken i en usikker økonomi. Sådan ser man på sagen hos Danske Erhvervsskoler og Gymnasier.

- Den netop indgåede aftale om kompensation til AMU sikrer, at vi også efter coronakrisen har AMU-udbud over hele landet. Vi ved, at der historisk set kommer et rykind på efteruddannelserne under og efter økonomiske kriser. Derfor er det vigtigt, at vi har et stærkt AMU-udbud efter coronakrisen, der kan efterkomme virksomheders og medarbejderes behov for voksen- og efteruddannelse, udtaler Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne.

Hvordan Danmark kommer ud af krisen, er fuldstændigt afhængigt af en kvalificeret arbejdsstyrke. Det indebærer blandt andet, at virksomhederne skal kunne tilbyde sine medarbejdere et kompetenceløft, når det er nødvendigt, og at de ledige skal kunne omskole sig til nye funktioner.

- AMU-systemet tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov, og derfor er det vigtigt, at regeringen integrerer voksen- og efteruddannelse i den samlede nationale uddannelses- og beskæftigelsesindsats. Endnu mere vigtigt bliver det, når vi tænker på den digitale udvikling og den grønne omstilling, som Danmark skal igennem i de kommende år. Her er der behov for nye kompetencer, udtaler Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne.

Efteruddannelse og den grønne omstilling

Det er oplagt at se sammenhæng mellem den store økonomiske genopretning og den grønne omstilling af det danske samfund. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan en grøn omstilling potentielt skabe flere end 30.000 midlertidige job om året frem mod 2030 og knap 17.000 permanente job årligt.

Her kan AMU bidrage med at styrke arbejdsstyrkens kompetencer i forhold til den grønne omstilling, samt den hurtige teknologiske udvikling, der følger med.

- AMU er klar til at udbyde kurser inden for den grønne omstilling. Når Danmark igen kommer op og køre i fuld fart, så kan den grønne omstilling skabe nye arbejdspladser, som dermed vil kræve nye kompetencer. I det henseende er det vigtigt, at vi har et geografisk bredt og fagligt velfunderet voksen- og efteruddannelsessystem, siger Lars Goldschmidt.

Det er AMU-systemet rolle at sikre, at nye kvalifikationer kan opnås gnidningsfrit, samt at allerede opnåede kvalifikationer på arbejdsmarkedet kan meriteres ind i uddannelserne.

Med et mangfoldigt og stadig mere fleksibelt katalog af efter- og videreuddannelse til faglærte og ufaglærte, må og skal Danmark holde hånden under uddannelserne og udviklingen skal fortsættes og udvides i fremtiden.

- På kort sigt er det helt nødvendigt at gøre noget alvorligt ved efteruddannelsesindsatsen over for de målgrupper, der ellers kan blive tabt på arbejdsmarkedet. Her er det oplagt at sætte mere skub i AMU. På lang sigt er det bydende nødvendigt med nye og målrettede kompetencer, der kan sikre Danmarks fremgang og grøn omstilling i de kommende år, fastslår Ole Heinager.

-hawin

Læs mere om uddannelse

6/5 2020