Grenaa Havn bygger to store bulkhaller mere

Grenaa Havn bygger to store bulkhaller mere

Efterspørgslen på lagerkapacitet er stor, og Grenaa Havn investerer i fortsat vækst. Hallerne øger havnens mulighed for at tage korn- og foderstofprodukter, træpiller og vegetabilske produkter ind over kajen

Havnen i Grenaa ønsker at forstærke sin position som bulkhavn og arbejder kontinuerligt for at imødekomme kundernes ønsker og behov.

To nye bulkhaller styrker Grenaa Havn i indsatsen for at få endnu større mængder bulk ind og ud af havnen.

- Bulk er et strategisk satsningsområde for Grenaa Havn, og de to nye pakhuse lever 100% op til de krav, bulkmarkedet stiller i dag. Samtidig får vi mulighed for at tage nye bulkprodukter ind på havnen, siger Theis Gisselbæk, der er forretningsudvikler hos Grenaa Havn.

Hallerne dimensioneres, så de passer til laster fra skibe på mellem 10.000 og 15.000 BT, og de øger havnens mulighed for at tage korn- og foderstof-produkter, biomasse i form af træpiller og vegetabilske produkter ind over kajen i Grenaa.

Strategisk satsning
- Vi gearer havnen til håndtering af denne type bulk, fordi vi ser en stigende efterspørgsel på området. De to nye haller spiller sammen med andre investeringer, der gør os i stand til at håndtere bulklaster effektivt. Vores seneste investering i en Sennebogen-kran er en del af den samme strategiske satsning, siger Theis Gisselbæk.

 

De to nye haller bliver på hver 2.000 kvadratmeter og får en frihøjde på op til 13 meter. De forsynes med 4,6 meter trykfaste sider og vil kunne rumme op til 13.000 kubikmeter bulk gods. Hallerne bliver forsynet med brandalarmer og lever på alle områder op til de krav, der stilles i dag. De to haller forventes at stå klar til brug i henholdsvis december 2018 og februar 2019 og er allerede langtidsudlejede. Samtidig påbegyndes undersøgelserne af yderligere halkapacitet for at følge med efterspørgslen.

Byggeriet er netop igangsat og store haller som disse er attraktive for kunderne og efterspørges i stor grad.

Størst og først af sin slags i Danmark
Med investeringen i Sennebogen 875 E øger Grenaa Havn sin losse- og lastekapacitet markant. Den nye maskine er den største og første af sin slags i Danmark. I takt med at de skibe, der anløber havnen bliver større og større, er det en nødvendighed at kunne tilbyde en optimal og effektiv løsning. Den nye maskine kan nå væsentligt længere ud og dybere ned i skibene.

Maskinen er udstyret med en 26 meter lang ny type bom og cylindre, der har forøget maskinens lastekapacitet med op til 45% ift. tidligere. Ydermere er bommen forsynet med en ’recover cylinder’, der hjælper med en stor energibesparelse.

-lipe

 

Læs mere om havne

16/9 2018