Brugt madolie slanker CO2-udledningen for modeproducents transport

Brugt madolie slanker CO2-udledningen for modeproducents transport

Transporten af Bestsellers tøj bliver mere klimavenlig, når de danske virksomheder Freja og Bestseller vil benytte biodiesel-lastbiler på fragt i Norden og flere europæiske lande. Det bidrager til en konkret, markant CO2e-reduktion og er et skridt mod mere klimavenlig transport

En reduktion på mere end 500 ton CO2 om året. Så stor bliver den klimamæssige gevinst, når BESTSELLER og FREJA omstiller sin lastbiltransport på tværs af flere europæiske lande. Fremover vil en stor del af den samlede transport, når kunderne shopper online, nemlig ske med lastbiler, der kører på biodiesel.

Biodiesel er bedre for klimaet end konventionelt dieselbrændstof, og sammen med den konkrete og markante CO2-reduktion vil det være et blandt flere skridt, BESTSELLER har taget mod en mere klimavenlig transport:

"I BESTSELLER arbejder vi på at reducere vores samlede CO2-udledning. Selvom vores transport ikke er det område, som udgør det største problem, er det et felt, hvor vi investerer og forbedrer os. Derfor er vi også glade for at gå sammen med FREJA og med denne mere klimavenlige transport tage endnu et skridt i den rigtige retning," siger Anders Frost Nygård, som er ansvarlig for BESTSELLERs onlineleveringer.

I 2021 indgik BESTSELLER en aftale med Mærsk, der sikrer, at modevirksomhedens oversøiske transport bliver klimaneutral. Denne har allerede betydet en samlet reduktion på 7.684ton. Og vil fremadrettet betyde en samlet, årlig reduktion på godt 11.500 ton.

Benelux og hele Norden

FREJA og BESTSELLER sendte de første lastbiler med biodiesel på vejene i november sidste år, hvor transport af onlinekøb mellem Polen og Benelux-landene var omfattet. Den succesfulde introduktion udvides nu, hvor transporten i hele Norden også kommer til at ske med biodiesellastbiler.

- Vores partnerskab med Bestseller er unikt, og dette projekt er blevet en realitet, fordi de er villige til at investere i bæredygtigt brændstof. Vi vil gerne udvikle os sammen med vores kunder og afprøve nye typer af bæredygtige alternativer til diesel, men vi kan ikke gøre det alene, så samarbejdet med Bestseller er værdifuldt for os, siger Frejas Chairman of the Board Poland and Regional Director South Denmark, Torben Mortensen.

Frejas lastbiler skal køre på HVO – Hydrotreated Vegetable Oil – som fremstilles af affaldsprodukter, f.eks. brugt madolie. Den kan give op til 90% reduktion af CO2e sammenlignet med konventionel B7-diesel.

Denne biodiesel anses derfor for at være klimaneutral i forbrændingsfasen, mens emissionerne fra forarbejdningen af de biologisk nedbrydelige produkter til brændstof ikke kan reduceres fuldstændigt, men dog er begrænsede.

- Der er ingen tvivl om, at fremtidens transport bliver bedre og vil have en mindre påvirkning af klima og miljø. I samarbejdet med Bestseller har vi valgt at bruge vores egne lastbiler. Derved er det muligt for os at indsamle viden omkring forbrug, serviceintervaller mv., og således være i stand til at udvikle på produktet, uddyber Torben Mortensen.

Flere tiltag på vej
Samlet står transport for otte procent af Bestsellers samlede CO2-udledning.

Og med aftaler med Mærsk og nu Freja har Bestseller allerede fraskåret en del af den udledning, der er i virksomhedens værdikæde.

Den danske modevirksomhed arbejder på at reducere sin udledning betragteligt og vil i de kommende år arbejde intenst med at blive klimaneutral.

Derfor vil Bestseller også fortsætte med at introducere og investere i nye og bedre løsninger:

- Vi kigger lige nu på alle de områder, hvor vi kan vælge bedre løsninger, og vi er godt i gang. Men vi har stadig et stykke vej og meget, som skal lykkes. Vi og andre er også begrænsede af teknologi, som også skal udvikles for at kunne indfri dette. Vi vil dog gøre, hvad vi kan, og vi vil løbende igangsætte små og større løsninger, som alle samlet og hver især kan bidrage positivt, afslutter Anders Frost Nygård fra Bestseller.

Læs mere om transport & distribution

27/1 2022

Arbejdsbeklædning

Flådestyring

Fødevaretransport

Messer

National distribution

National Transport

Pakkedistribution

Ruteoptimering

Tempereret lager logistik

Transportstyring

Truckterminaler

Tilføj dit firma her.
Send en mail.