ncnielsen
ncnielsen

 

Køreasistance i 3D

Køreasistance i 3D

I hver havn arbejder mange reach-stackere samtidigt - under alle vejrforhold. 3D-vision-sensor Visionary-B CV med snapshot fra Sick hjælper reach-stacker-operatøren ved de hyppige rangeringer og baglænskørsel

Her detekterer sensoren relevante objekter omkring køretøjet og genererer live billeder, der vises på en skærm. I kritiske situationer advarer sensoren samtidigt føreren om potentielle kollisioner ved hjælp af optiske og akustiske signaler. Som plug and play-løsning er Visionary-B CV let at parametrere, hurtigt klar til brug og nem at betjene.

En reach-stacker-operatør skal tage sig af mange opgaver og operatøren skal kunne koncentrere sig om transporten af containerne, som blandt andet sker ved baglæns kørsel i flere timer ad gangen. Her hjælper Visionary-B CV baseret på 3D-teknologi.

Dermed skal operatøren ikke hele tiden have fokus på skærmen, som det er tilfældet med traditionelle, passive kamerasystemer. Med Visionary-B CV kan operatøren koncentrere sig om sine primære opgaver og alligevel til enhver tid opdage kritiske situationer.
 
Snapshot baseret på to-øjne-princippet
Visionary-B CV optager objekter i nærheden af køretøjet med to billeder ad gangen og fra lidt varierende perspektiver. På basis af disse to let forskellige billeder kan man beregne de dybdeinformationer, der udgør den tredje dimension.

Udstyrets sensorhovede optager 3D-rådata og transmitterer dem til en analyseenhed, der er programmeret til at analysere køretøjets omgivelser og udelukkende advare operatøren i kritiske situationer. Den integrerede dataanalyse fra Sick muliggør pålidelig detektion af to objektklasser udendørs.

Med objektklasse 1 detekteres større køretøjer og andre relevante hindringer, f.eks. elskabe, der befinder sig i detekteringszonen.

Med objektklasse 2 sammenlignes køretøjets bredde med detekteringszonen. Denne konfiguration er velegnet til smalle passager, så der på sådanne steder ikke opstår unødvendige og forstyrrende advarselssignaler. Sensoren virker som en stand-alone-løsning og har derudover en integreret optagefunktion, der muliggør kontinuerlig dataoptegnelse.

Den døde vinkel gøres synlig
Den typiske bagende på en reach-stacker er to meter høj og tre meter bred. På grund af størrelsen opstår der døde vinkler lige bag køretøjet, som skal gøres synlige for føreren. Der fås flere tilslutningspakker, såkaldte kits, i udførelse A, B og C. Kit A til Visionary-B CV løser allerede denne opgave meget effektivt.

Kit A består af et sensorhoved, en analyseenhed, en monitor og tilhørende montagetilbehør. Hvis man vil udstyre et bredere køretøj, eller hvis et enkelt sensorhoved ikke er nok på grund af køretøjets geometri, kan man anvende kit C. Kit C består af to sensorhoveder og to analyseenheder, der baseret på master-slave-princippet transmitterer det fusionerede signal over en diskret udgang til én eller om nødvendigt til to skærme.

Kit B anvendes, når man vil kunne se områderne både for og bag et køretøj. Kit B består af to sensorhoveder, en analyseenhed, en skærm og en switchbox, der skifter mellem de nødvendige sensorhoveder.

For at køreassistentsystemet kun skal give en advarsel i virkeligt kritiske situationer, kan detekteringszonerne konfigureres forskelligt. Dermed undgås unødvendige signaler, for eksempel ved smalle passager, fordi køretøjets bredde sammenlignes med detekteringszonen.

-hawin

Læs mere om truck & intern transport

2/1 2018

Mest læste


Seneste nyheder