jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Bro over Kieler Kanalen bliver med seks sporTransportminister Ole Birk Olesen er godt tilfreds med tyskernes beslutning om bredere bro over Kieler Kanalen (Foto: Niels Hougaard)

Bro over Kieler Kanalen bliver med seks spor

Tidligere har planen været, at den kommende bro, der i 2026 skal afløse den nuværende, skulle være på fire spor med brede nødspor

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Den danske transportbranche har grund til at glæde sig, efter at Slesvig-Holstens minister for blandt andet transport, Dr. Bernd Buchholz, har udsendt en pressemeddelelse om, at det tyske forbundstransportministerium har besluttet, at den nye motorvejsbro over Kieler Kanalen – ’Rader Hochbrücke’ – bliver anlagt med en sekssporet motorvejsforbindelse.

Oprindeligt var planen at opføre en ny motorvejsbro med en firesporet motorvej med ekstra brede nødspor:

- Det er naturligvis en rigtig god nyhed for Danmark. Motorvejsbroen over Kielerkanalen spiller en vigtig rolle i Jyllandskorridoren. Det er ikke mindst af stor betydning for erhvervslivet i Vestdanmark, at der nu bliver opført en ny bro, hvor der er sikret tilstrækkelig kapacitet til trafikken i mange år fremover, skriver transportminister Ole Birk Olesen i en orienteringsskrivelse til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.

Restlevetid til 2026

Han understreger, at der fra dansk side har været fokus på projektet, og at han som minister i begyndelsen af marts - sammen med medlemmer af udvalget - havde lejlighed til at besigtige den nuværende motorvejsbro. Ole Birk Olesen har ligesom sine forgængere i ministeriet ved flere lejligheder drøftet kapaciteten på den nye bro med sine tyske kolleger:

- Den nuværende bro har en beregnet restlevetid til 2026, hvorefter den vil blive erstattet af den nye bro, fortæller den danske transportminister.

Læs mere om transport & distribution

19/9 2017